W3C

כרטיסיות קווים מנחים לאפליקציות ניידות

כרטיסיות אלו מכילות את תמצית המסמך קווים מנחים לאפליקציות ניידות (MWABP). הנחיות אלו עוזרות לפיתוח עשיר ודינאמי של אפליקציות ניידות מקוונות.
ניתן להוריד גם את גרסת ה-PDF של כרטיסיות אלו.

 

הכרטיסיות זמינות בשפות הבאות: אנגליתצרפתיתקוריאניתספרדיתשוודית.

 

תורגם לעברית על ידי רון בן טאטא.

 

ניתן ליצור קשר עם (w3t-comm@w3.org) Marie-Claire Forgue לפרטים נוספים.

W3C אפליקציות ניידות כרטיסיות קווים מנחים

רחמים על הרשת

השתמש בכלים של פרוטוקול הרשת לצימצום "צווארי בקבוק" ועיכובים.

למעלה ↑

שלח את המשתמשים לחופשי

מכשירים ניידים משמשים לצרכים שונים, מזמן פנאי בבית ועד לבקשות דחופות מחוצה לו. תן למשתמשים לדעת ולשלוט במה שקורה על מנת לזכות באמון שלהם.

למעלה ↑

זכור את עקרונות הרשת

מכשירים ניידים הם רק דרך אחת לגשת לרשת. עקורונות רשת בסיסיים תקפים גם בפיתוח אפליקציות ניידות מקוונות.

למעלה ↑

עיצוב לשם גמישות

אפליקציות רשת, עובדות בסביבות הטרוגניות ומתפתחות. גמישות מאפשרת לך לפנות למכשירים ומשתמשים רבים יותר בעלות מופחתת.

למעלה ↑

נצל מאפיינים של ניידות

ישנן טכנולוגיות רשת אשר קשורות במיוחד למכשירים ניידים. למד לעשות בהן שימוש.

למעלה ↑

בצע מיטוב של זמן תגובה

כל פרט חשוב באפליצקיות ניידות מקוונות וישנן טכניקות אשר יכולות לשדרג את חווית השימוש הכוללת.

למעלה ↑

נייד את האפליקציות שלך!

הנחיות אלו עוזרות לפיתוח עשיר ודינאמי של אפליקציות ניידות מקוונות. לפרטים נוספים:

www.w3.org/TR/mwabp/

נתמך ע"י פרויקט ה- MobiWebApp FP7 EU

mobiwebapp.eu

למעלה ↑