[תוכן הענינים]

W3C

הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.0

המלצות W3C מיום 11 בדצמבר 2008

גרסה נוכחית באנגלית:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211
גרסה אחרונה:
http://www.w3.org/TR/WCAG20
גרסה קודמת:
http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103
הנחיות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 1.0 [WCAG 1.0]:
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_1.0.html
עורכים:
Ben Caldwell, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Michael Cooper, W3C
Loretta Guarino Reid, Google, Inc.
Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
עורכי הגרסה הקודמת:
Wendy Chisholm (until July 2006 while at W3C)
John Slatin (until June 2006 while at Accessibility Institute, University of Texas at Austin)
Jason White (until June 2005 while at University of Melbourne)

מומלץ לעיין ברשימת הטעויות (באנגלית) של המסמך, העשויה לכלול גם תיקונים מחייבים.

ראו גם תרגומים לשפות אחרות.

אפשר למצוא את המסמך שלפניכם גם בפורמטים לא־רשמיים באתר הזה: Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.0.


תקציר

קובץ ההנחיות לנגישות תכנים באינטרנט 2.0 (ראשי־תיבות באנגלית: WCAG 2.0, להלן: ההנחיות לנגישות 2.0) מקיף קשת רחבה של המלצות ליצירת תכנים נגישים יותר באתרי אינטרנט. הקפדה על ההנחיות שלפניכם תביא להנגשת התוכן לקהל רחב יותר של אנשים עם מוגבלויות, כגון עיוורון ולקויות ראייה, חירשות וכבדות שמיעה, לקויות למידה, מוגבלויות תפיסה, מוגבלויות תנועה, קשיי דיבור, רגישות לאור ושילובים של המוגבלויות האלה. ההקפדה על ההנחיות תביא לעתים קרובות לכך שתוכן האתר יהיה שימושי יותר גם לכלל הציבור.

הקריטריונים להצלחה הכלולים בהנחיות לנגישות 2.0 כתובים כהצהרות ניתנות־לבחינה שאינן תלויות בטכנולוגיה מסוימת. הדרכה לגבי עמידה בקריטריונים במסגרת טכנולוגיה מסוימת, ומידע כללי לגבי האופן שבו יש לפרש את הקריטריונים, כלולים במסמכים נפרדים. לסקירה של החומר הטכני וחומרי הלימוד של WCAG, ולקישורים מתאימים, אנא פנו למסמך (באנגלית): סקירה של ההנחיות לנגישות תכנים (WCAG).

קובץ "הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט 2.0" בא במקום "הנחיות להנגשת תוכני אתרי אינטרנט 1.0" [WCAG 10], שפורסם כהמלצה של W3C במאי 1999. אף כי אפשר לבחור בין תאימות לגרסה 1.0 לבין תאימות לגרסה 2.0 (או תאימות לשתיהן), ההמלצה של W3C היא ליישם את הנחיות גרסה 2.0 על תכנים חדשים או מעודכנים, וכן לבסס עליה את מדיניות הנגישות לאינטרנט.

סטטוס המסמך

חלק זה מתאר את מעמדו של המסמך שלפניכם בעת פרסומו. מסמכים אחרים עשויים להחליף את המסמך שלפניכם. רשימה מעודכנת של פרסומי W3C וגרסה מתוקנת אחרונה של הדוח הטכני שלפניכם אפשר למצוא ב-W3C technical reports index בכתובת http://www.w3.org/TR/.

זוהי המלצת W3C להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט 2.0 (WCAG 2.0) מאת קבוצת העבודה להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט.

המסמך שלפניכם עבר בדיקה של חברי W3C, מפתחי תוכנה, קבוצות אחרות של W3C ובעלי עניין נוספים, וקיבל את אישורו של המנהל כהמלצה של W3C. זהו מסמך יציב, ואפשר להשתמש בו לייחוס או לציטוט במסמכים אחרים. המלצה זו של W3C נועדה להסב את תשומת־הלב לעניינים המפורטים בה ולקדם את יישומם באופן נרחב. זאת, כדי להגביר את השימושיות והתפעוליות הבֵּינִית (האינטרופרביליות) של רשת הווב.

קובץ ההנחיות לנגישות 2.0 מלווה במסמכי־העזר הבלתי מחייבים (באנגלית) הסברים על ההנחיות לנגישות 2.0 וטכניקות להנחיות לנגישות. אף כי אין להם מעמד רשמי כמו לקובץ ההנחיות עצמו, הם כוללים מידע חשוב להבנת ההנחיות וליישומן.

קבוצת העבודה מבקשת שמסירת הערות מכל סוג תהיה באמצעות טופס הערה מקוון. במקרה שהדבר אינו אפשרי, אפשר לשלוח הערות לכתובת: public-comments-wcag20@w3.org. אפשר לעיין במאגר הערות הציבור באופן חופשי. אין אפשרות להכניס שינויים בגרסה זאת של ההנחיות בעקבות ההערות, אך תיתכן התייחסות אליהן ב"רשימת הטעויות" או בגרסאות הבאות של ההנחיות. אין בכוונת קבוצת העבודה למסור תגובות רשמיות להערות. אפשר לעיין באופן חופשי בארכיון דיוני רשימת התפוצה של קבוצת העבודה, והתייחסות להערות שמתקבלות על מסמך זה תיתכן בעתיד במהלך עבודתה של קבוצת העבודה.

הפקת המסמך הזה היא חלק מהיוזמה לנגישות האינטרנט (WAI). מטרות קבוצת העבודה של WCAG מפורטות באמנת קבוצת העבודה של WCAG. קבוצת העבודה של WCAG פועלת כחלק מה פעילות הטכנית של WAI.

המסמך הופק בידי קבוצה הפועלת לפי מדיניות הפטנטים של W3C מיום 5 בפברואר 2004. צוות W3C עורך רשימה פומבית של כל פרסומי הפטנטים הקשורים לתוצרים של הקבוצה, שם אפשר למצוא גם הוראות לפרסום פטנט. כל מי שסבור, על־פי מידע ממשי ברשותו, שיש תביעה מהותית, אחת או יותר, בפטנט כלשהו, חייב לחשוף את המידע בהתאם לחלק 6 של מדיניות הפטנטים של W3C.


תוכן העניינים


הקדמה

חלק זה הוא למידע בלבד.

ההנחיות לנגישות תכנים באינטרנט 2.0 (WCAG 2.0) מגדירות את האופן שבו יש ליצור תוכני אינטרנט, כך שיהיו נגישים יותר לאנשים עם מוגבלויות. נגישות כרוכה בקשת רחבה של מוגבלויות, בכלל זה מוגבלויות ראייה, שמיעה, מוגבלויות גופניות, לקויות דיבור, לקויות קוגניטיביות, מוגבלויות שפה, ליקויי למידה ומוגבלויות נירולוגיות. אף כי ההנחיות שלפניכם כוללות קשת רחבה של סוגיות, אין אפשרות לכלול בהן מענה לצרכים של כל בני־האדם עם כל סוג, דרגת חוּמרה או שילוב של מוגבלויות. ההנחיות שלפניכם נועדו גם לשפר את השימושיות של אתרי האינטרנט לאנשים מבוגרים שיכולותיהם משתנות עקב הזדקנות, ולעתים קרובות הן משפרות את השימושיות של האתרים באופן כללי.

פיתוח ההנחיות לנגישות 2.0 נעשה בתהליך של W3C בשיתוף פעולה עם אנשים וארגונים ברחבי העולם, במטרה לספק תקן נגישות משותף לתוכני ווב, שיענה על צורכיהם של אנשים, ארגונים וממשלות בכל העולם. גרסה 2.0 של ההנחיות לנגישות מבוססת על גרסה 1.0 [WCAG10]. היא תוכננה כך שתתאים למגוון הרחב של טכנולוגיות ווב בהווה ובעתיד, ובאופן שמאפשר להשתמש בה כמבחן המשלב בדיקות אוטומטיות ושיפוט אנושי. מבוא (באנגלית) להנחיות אפשר למצוא במסמך "סקירה של ההנחיות לנגישות תכנים באינטרנט (WCAG)".

הנגישות לאתרי אינטרנט תלויה לא רק בתוכן נגיש, אלא גם בדפדפנים נגישים ובמידת הנגישות של אמצעים אחרים העומדים לרשות המשתמש. גם תוכנות היצירה (authoring tools) ממלאות תפקיד חשוב בנגישות אתרי האינטרנט. לסקירה (באנגלית) על האופן שבו מרכיבים לפיתוח ולאינטראקציה בווב פועלים יחד, ראו:

מבנה ההנחיות לנגישות 2.0

ההנחיות לנגישות משמשות מגוון רחב של אנשים וארגונים, ביניהם מפתחי ווב ומעצבים, קובעי מדיניות, סוכני רכש, מורים וסטודנטים. כדי לענות על הצרכים המגוונים של הקהל, ההנחיות בנויות במספר רבדים הכוללים עקרונות גורפים, הנחיות כלליות, קריטריונים להצלחה ומבחר עשיר של טכניקות משביעות רצון ( sufficient techniques) וטכניקות מייעצות (advisory techniques), כמו גם תיעוד של כשלים נפוצים עם דוגמהות, קישורים למקורות מידע וקוד.

כל הרבדים האלה יחד – העקרונות, ההנחיות, הקריטריונים להצלחה והטכניקות משביעות הרצון והמייעצות – משמשים מדריך ליצירת תוכן נגיש יותר. כותבים ומפתחים נקראים לעיין בהם וליישם אותם כמיטב יכולתם, גם את הטכניקות המייעצות, כדי לענות על טווח רחב ככל האפשר של צורכי המשתמשים.

יש לזכור, כי אפילו תוכן שמתאים לרמת הנגישות הגבוהה ביותר (AAA) לא יהיה נגיש לכל בני־האדם, עם כל סוגי המוגבלויות, על כל דרגות החוּמרה והשילובים האפשריים שלהם. דבר זה נכון במיוחד כשמדובר במוגבלויות קוגניטיביות, לקויות שפה וקשיי למידה. הכותבים והמפתחים נקראים לעיין בכל קשת הטכניקות, גם בטכניקות המייעצות, וכן לפנות לקבלת ייעוץ מתאים לגבי הדרכים הטובות והמעודכנות ביותר, כדי להבטיח שלקהילת האנשים עם מוגבלויות תהיה נגישות טובה ככל האפשר לתוכן באתרי אינטרנט. שימוש במטא־נתונים (metadata) עשוי לעזור למשתמשים למצוא את התוכן המתאים ביותר לצורכיהם.

מסמכי־עזר

המסמך שלפניכם תוכנן כך שיענה על הדרישה לתקן טכני יציב שאפשר להסתמך עליו. מסמכים אחרים, המכונים מסמכי־עזר, מבוססים על המסמך שלפניכם ומיועדים למטרות חשובות אחרות, כמו היכולת להתעדכן ולתאר את יישום ההנחיות לנגישות בטכנולוגיות חדשות. מסמכי־העזר (באנגלית) כוללים:

 1. איך לעמוד בהנחיות לנגישות 2.0 – קובץ מראי־מקום להנחיות לנגישות 2.0 לשימוש מהיר. הקובץ ניתן להתאמה אישית, והוא כולל את כל ההנחיות, הקריטריונים להצלחה והטכניקות. הוא נועד לשימושם של הכותבים והמפתחים בזמן שהם יוצרים תוכן ווב או בודקים אותו.
 2. הסברים להנחיות לנגישות 2.0 – מדריך המבהיר את ההנחיות לנגישות ואת אופן יישומן. יש "מסמך הסברים" קצר לכל הנחיה ולכל קריטריון להצלחה, כמו גם לכל נושא עיקרי.
 3. טכניקות להנחיות לנגישות 2.0 – מבחר טכניקות וכשלים נפוצים, כל אחד מהם במסמך נפרד הכולל תיאור, דוגמהות, קוד ומבחנים.
 4. מסמכי ההנחיות לנגישות 2.0 – תרשים ותיאור של היחסים והקשרים בין המסמכים הטכניים השונים.

במסמך "סקירה של ההנחיות לנגישות תכנים באינטרנט (WCAG)" תמצאו תיאור של חומרי העזר הנלווים להנחיות לנגישות 2.0, כולל חומרי לימוד. פירוט (באנגלית) לגבי חומר נוסף, בנושאים כגון כדאיות עסקית של נגישות תכנים באינטרנט, הוצאה לפועל של תוכניות לשיפור הנגישות של אתרי אינטרנט, שיטות של מדיניות נגישות וכיוצא באלה, אפשר למצוא במאגרי המידע של יוזמת הנגישות לאינטרנט (WAI).

מונחים מרכזיים בהנחיות לנגישות 2.0

במסמך שלפניכם משמשים שלושה מונחים מרכזיים באופן שונה משימושם בגרסה 1.0 של ההנחיות. להלן הסבר קצר על כל אחד מהמונחים האלה. הגדרה מפורטת יותר אפשר למצוא ברשימת המונחים לקראת סוף המסמך.

דף רשת
חשוב לשים לב לכך שבתקן הנוכחי המונח" דף רשת" מקיף הרבה יותר מדפי HTML סטטיים. ברשת הווב הולכים ומופיעים דפים המתאפיינים במידה הולכת וגוברת של דינמיות. המונח "דף רשת" כולל כעת גם אותם, וגם "דפים" שיכולים להציג קהילות וירטואליות אינטראקטיביות שלמות. לדוגמה, המונח "דף רשת" כולל גם URI בודד המעביר חוויה סוחפת אינטראקטיבית דמוית סרט. פרטים נוספים (באנגלית) בהסבר על "דף רשת".
זיהוי על ידי תוכנה
חלק מהקריטריונים להצלחה דורשים שהתוכן (או היבטים מסוימים שלו) יהיה ניתן לזיהוי על ידי תוכנה. הכוונה היא להעברת התוכן בדרך שמאפשרת לאמצעים העומדים לרשות המשתמש, בכלל זה טכנולוגיות מסייעות (AT), לשלוף את המידע ולהציג אותו באופנים שונים. פרטים נוספים (באנגלית) בהסבר על "זיהוי על ידי תוכנה".
תמיכה בנגישות (מוּנגשׁ)
טכנולוגיה משמשת באופן מוּנגשׁ כאשר היא עובדת כראוי עם טכנולוגיות מסייעות ( AT) ועם מאפייני הנגישות של מערכת ההפעלה, של הדפדפן או של האמצעים האחרים העומדים לרשות המשתמש. מאפיינים של טכנולוגיה נחשבים תקינים לפי הקריטריונים להצלחה במסמך שלפניכם, רק אם אפשר להשתמש בהם באופן מונגש. אין מניעה שמאפיינים של טכנולוגיה ישמשו באופן בלתי מונגש (כלומר, בלי ליצור קשר עם טכנולוגיות מסייעות וכדומה), כל עוד אין סומכים עליהם לצורך קביעת התקינות לפי הקריטריונים (כלומר, כשיש דרך אחרת, מוּנגשׁת, להעברת אותו מידע או לביצוע אותן פעולות).
אפשר למצוא את הגדרת המונח "מונגש" במסמך שלפניכם, בנספח א: מונחים. למידע נוסף (באנגלית), ראו הסבר על תמיכה בנגישות.

הנחיות WCAG 2.0

זהו חלק נורמטיבי.

עיקרון 1: תפיסה – יש להציג את המידע ואת המרכיבים של מנשק־המשתמש כך שהמשתמשים יוכלו לתפוס (לקלוט) אותם בחושיהם.

הנחיה 1.1 חלופה טקסטואלית: יש לספק חלופות טקסטואליות לכל תוכן שאינו טקסט, באופן שיאפשר את המרתן לצורות אחרות שאנשים נזקקים להן, כגון כתב גדול, כתב ברייל, דיבור, סמלים או שפה פשוטה יותר.

הסבר על הנחיה 1.1

1.1.1 תוכן שאינו טקסטואלי: לכל תוכן שאינו טקסט המוצג למשתמש, תהיה חלופה טקסטואלית שתשמש לאותן מטרות, למעט המקרים המפורטים להלן (רמה A).

 • פקדים, קלט: אם תוכן שאינו טקסט הוא פקד (למשל, שדות הזנה בטופס), או מקבל קלט מהמשתמש, יהיה לו שם המתאר את תכליתו (ראו הנחיה 4.1 לדרישות נוספות בעניין פקדים ותוכן המקבל קלט מן המשתמש).
 • מדיה מבוססת־זמן: אם תוכן שאינו טקסט הוא מדיה מבוססת־זמן (כגון וידאו או שמע), תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן (ראו הנחיה 1.2 לדרישות נוספות בעניין מדיה).
 • מבחן: אם תוכן שאינו טקסט משמש למבחן או לתרגיל, והצגתו כטקסט סותרת את תכליתו, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
 • חוויה חושית: אם תוכן שאינו טקסט נועד בעיקר ליצור חוויה חושית מסוימת, תספק החלופה הטקסטואלית, לכל הפחות, אמצעי זיהוי שיש בו כדי לתאר את התוכן.
 • CAPTCHA: אם מטרתו של תוכן שאינו טקסט לוודא שהניגש לתוכן הוא אדם ולא מחשב, יש לספק חלופה טקסטואלית שתזהה את התוכן ותתאר את תכליתו, בנוסף לצורות חלופיות של CAPTCHA המכוונות לתפיסה בחושים אחרים, ומתאימות למוגבלויות שונות.
 • קישוט, עיצוב, תוכן בלתי נראה: אם תוכן שאינו טקסט הוא קישוט בלבד, או אם הוא משמש אך ורק לעיצוב חזותי, או אם הוא אינו מוצג למשתמש, הוא ימומש באופן המאפשר לטכנולוגיה מסייעת להתעלם ממנו.

הנחיה 1.2 מדיה מבוססת־זמן: יש לספק חלופות למדיה מבוססת־זמן.

הסבר על הנחיה 1.2

1.2.1 שמע־בלבד, וידאו־בלבד (מוקלט מראש): האמור להלן יתקיים לגבי קטעים מוקלטים מראש של שמע־בלבד או וידאו־בלבד, למעט שמע או וידאו המשמשים כמדיה חלופית לטקסט ומסומנים כך באופן ברור (רמה A):

 • שמע־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, כך שתעביר את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע השמע־בלבד המוקלט מראש.
 • וידאו־בלבד מוקלט מראש: יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או פס־קול, כך שיעבירו את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע הווידאו־בלבד המוקלט מראש.

1.2.2 כתוביות (הקלטה מראש): יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל תוכן שמע מוקלט מראש, למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור (רמה A).

1.2.3 תיאור בשמע או חלופה למדיה (הקלטה מראש): למדיה מסונכרנת יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן, או תיאור בשמע של תוכני הווידאו המוקלטים מראש, למעט במקרה שהמדיה היא חלופה לטקסט ומסומנת כך באופן ברור (רמה A).

1.2.4 כתוביות (שידור חי): יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל שידור חי של תוכן בשמע (רמה AA).

1.2.5 תיאור בשמע (הקלטה מראש): יש לספק תיאור בשמע, במדיה מסונכרנת, לכל תוכני הווידאו המוקלטים מראש (רמה AA).

1.2.6 שפת סימנים (הקלטה מראש): יש לספק תרגום לשפת הסימנים במדיה מסונכרנת לכל תוכן בשמע המוקלט מראש (רמה AAA).

1.2.7 תיאור מורחב בשמע (הקלטה מראש): במקרה שבו ההפסקות בפס הקול העיקרי אינן ארוכות דיין לשם הוספת תיאורים בשמע של משמעות המראות בווידאו, יש לספק תיאורים מורחבים בשמע, במדיה מסונכרנת, לכל תוכני הווידאו המוקלטים מראש (רמה AAA).

1.2.8 חלופה למדיה (הקלטה מראש): יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן לכל מדיה מסונכרנת מוקלטת מראש, ולכל מדיה מוקלטת מראש של וידאו־בלבד (רמה AAA).

1.2.9 שמע־בלבד (שידור חי): יש לספק חלופה למדיה מבוססת־הזמן כך שתעביר את אותו המידע הכלול בתוכנו של קטע ה שמע־בלבד המשודר בשידור חי (רמה AAA).

הנחיה 1.3 גמישות: יש ליצור תכנים הניתנים להצגה בדרכים שונות (למשל, בפריסה פשוטה יותר) בלי איבוד מידע או מבנה .

הסבר על 1.3

1.3.1 מידע וקשרים: מידע, מבנה וקשרים המועברים למשתמש באמצעות עיצוב יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה או שיהיו זמינים כטקסט (למשל: שימוש באלמנט H1 לתיוג כותרת, ולא רק שימוש ב-CSS בכדי לעצב את הטקסט שיראה ככותרת. כך, גם ללא CSS ניתן יהיה לזהות כי מדובר בכותרת) (רמה A).

1.3.2 סדר בעל משמעות: במקרה שבו סדר הצגת התוכן משפיע על משמעותו, סדר הקריאה הנכון יהיה ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה (רמה A).

2 דוגמהות ל"סדר בעל משמעות":

 • שילוב משפט באנגלית, או מילים באנגלית המופרדות בפסיק בתוך טקסט עברי.
 • טבלה המשמשת לעיצוב שבה האלמנטים נמצאים באותה עמודה אך בשורות שונות (שימו לב כי מומלץ להשתמש בטבלאות לשם הצגת תוכן טבלאי, ולא לשם עיצוב מראה הדף).
   

1.3.3 מאפיינים חושיים: הדרכה בהבנת תוכן ובהפעלתו לא תסתמך רק על המאפיינים החושיים של מרכיבים, כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל (רמה A).

הערה: לדרישות בעניין צבע, ראו הנחיה 1.4.

הנחיה 1.4 הבחנה: יש להקל על המשתמשים לראות את התוכן ולשמוע אותו, בכלל זה הפרדת החזית מהרקע .

הסבר על 1.4

1.4.1 שימוש בצבע: צבע לא ישמש אמצעי חזותי יחידי להעברת מידע, סימון פעולה, בקשת תגובה, או הבלטת עצם חזותי (רמה A).

הערה: קריטריון זה מתייחס באופן ספציפי לתפיסה של צבעים. אופני תפיסה אחרים, כגון גישה של תוכנה לצבע וסוגיות אחרות של קידוד תצוגה חזותית כלולים בהנחיה 1.3.

1.4.2 שליטה בשמע: במקרה שבו קטע שמע מתנגן באופן אוטומטי למשך יותר מ־3 שניות, יהיה מנגנון המאפשר לעצור את הנגינה או להפסיק אותה כליל, או מנגנון לשליטה בעוצמת השמע בלי תלות בעוצמת השמע הכללית במערכת (רמה A).

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

1.4.3 ניגוד (מינימום): הצגה חזותית של טקסט ושל תמונות טקסט תקיים יחס־ניגוד של 4.5:1 לפחות, למעט במקרים הבאים (רמה AA):

 • טקסט גדול: טקסט בקנה־מידה גדול ותמונות של טקסט כזה יקיימו יחס ניגוד של 3:1 לפחות.
 • טקסט מקרי: אין דרישה לגבי הניגוד במקרה של טקסט, או תמונה של טקסט, שהם מרכיב של מנשק משתמש בלתי פעיל, או שהם קישוט בלבד, או שאינם מוצגים לאף אחד, או שהם חלק מתמונה הכוללת תוכן חזותי אחר בעל חשיבות.
 • סמלילים:: אין דרישה ליחס־ניגוד מינימלי במקרה שהטקסט הוא חלק מסמליל או מעיצוב של שם־מותג.

1.4.4 שינוי גודל טקסט: כל טקסט, למעט כתוביות ותמונות של טקסט, יהיה אפשר לשנות את גודלו בלי טכנולוגיה מסייעת, בשיעור של עד 200%, בלי לאבד דבר מהתוכן ובלי לפגום בתפקודו (רמה AA).

1.4.5 תמונות של טקסט: יש להעביר מידע באמצעות טקסט, ולא באמצעות תמונות של טקסט, כל עוד אפשר להשיג את ההצגה החזותית הרצויה בטכנולוגיות הנמצאות בשימוש. יוצאים מכלל זה המקרים הבאים (רמה AA):

 • אפשרות להתאמה אישית: יש אפשרות להתאמה חזותית של תמונת הטקסט לפי צורכי המשתמש.
 • הכרחיוּת: הצגת הטקסט בצורה מיוחדת הכרחית לשם העברת המידע.

הערה: טקסט שהוא חלק מסמליל נחשב למקרה יוצא־דופן, לפי סעיף "הכרחיוּת" לעיל.

1.4.6 ניגוד (מוגבר): הצגה חזותית של טקסט ושל תמונות טקסט תקיים יחס־ניגוד של 7:1 לפחות, למעט במקרים הבאים (רמה AAA):

 • טקסט גדול: טקסט בקנה־מידה גדול ותמונות של טקסט כזה יקיימו יחס ניגוד של 4.5:1 לפחות.
 • טקסט מקרי: אין דרישה לגבי הניגוד במקרה של טקסט, או תמונה של טקסט, שהם מרכיב של מנשק משתמש בלתי פעיל, או שהם קישוט בלבד, או שאינם מוצגים לאף אחד, או שהם חלק מתמונה הכוללת תוכן חזותי אחר בעל חשיבות.
 • סמליל: אין דרישה לניגוד מינימלי במקרה של טקסט שהוא חלק מסמליל או משם־מותג.

1.4.7 היעדר שמע, או שמע מתנגן ברקע בעוצמה נמוכה: כשמדובר בתוכן שמע בלבד, שהוקלט מראש, והוא (1) כולל בעיקר דיבור כתוכן עיקרי (ב"חזית"), (2) אינו CAPTCHA מושמע או סמליל קוֹלי, (3) אינו ביטוי־קולי שנועד בעיקרו להבעה מוזיקלית כגון שירה או "ראפ", יתקיים לפחות אחד מאלה (רמה AAA):

 • אין רקע: השֵמע אינו כולל קולות רקע.
 • השתקה: אפשר להשתיק את קולות הרקע.
 • פער של 20 דציבלים: העוצמה של קולות הרקע נמוכה ב־20 דציבלים לפחות מקולות הדיבור שב"חזית" (הקולות העיקריים), למעט קולות הנשמעים מדי פעם למשך שנייה או שתיים.

הערה: לפי ההגדרה של "דציבל", קולות רקע המתאימים לדרישה לעיל יהיו בעוצמה נמוכה פי 4 בערך מקולות הדיבור ב"חזית".

1.4.8 הצגה חזותית: כשמדובר בהצגה חזותית של בלוקים של טקסט יש לקבוע מנגנון שידאג לדברים הבאים (רמה AAA):

 1. אפשרות לבחירת צבעי החזית והרקע בידי המשתמש.
 2. רוחב שאינו עולה על 80 תווים או גליפים (40 במקרה של סימניות בשפות מזרח אסיאתיות).
 3. הטקסט אינו מיושר לשני הצדדים.
 4. ריווּח שורות של 1.5 לפחות (כלומר, המרווח בין השורות לא יפחת מגובה שורה וחצי). הרווח בין הפסקאות יהיה פי 1.5 לפחות מהרווח בין השורות.
 5. אפשרות לשנות את גודל הטקסט בשיעור של עד 200% בלי שימוש בטכנולוגיית עזר, ובלי לאלץ את המשתמש להשתמש בגלילה אופקית כדי לקרוא שורה כלשהי בטקסט בתצוגת מסך מלא.

1.4.9 תמונות של טקסט (בלי יוצאים מן הכלל): אין להשתמש בתמונות של טקסט אלא אך ורק לשם קישוט, או במקרה שהצגת הטקסט בצורה מיוחדת הכרחית לשם העברת המידע (רמה AAA).

הערה: טקסט שהוא חלק מסמליל נחשב הצגה הכרחית של טקסט בצורה מיוחדת.

עיקרון 2 תפעוליות – המרכיבים של מנשק המשתמש והניווט צריכים להיות ניתנים לתפעול.

הנחיה 2.1 נגישות מהמקלדת: יש לדאוג לאפשרות לבצע את כל הפעולות באמצעות המקלדת.

הסבר על הנחיה 2.1

2.1.1 מקלדת: כל ה פעולות הקשורות בתוכן יהיו ניתנות לביצוע באמצעות מנשק מקלדת, בלי דרישה לקצב הקלדה מסוים, למעט מקרים שבהם הקלט תלוי במעקב אחר תנועות המשתמש ולא רק בערך הסופי של ההקלדה (רמה A).

הערה 1: החריג הנזכר לעיל מתייחס לקלט הנדרש לשם השלמת הפעולה, ולא לשיטת ההזנה של הקלט. לדוגמה, אם המשתמש מזין טקסט באמצעות כתיבה ידנית, שיטת הזנת הקלט (כתב־יד) אמנם תלויה במעקב אחר תנועות המשתמש, אבל להשלמת הפעולה נדרש רק הטקסט הסופי.

הערה 2: אין הכוונה לאסור על הזנת קלט באמצעות העכבר, או בדרך אחרת, בנוסף לאפשרות השימוש במקלדת – מתן אפשרויות כאלה מקובל בהחלט.

2.1.2 בלי "מלכודות מקלדת": יש לאפשר הסרה של מוקד המקלדת (הפוקוס) ממרכיב כלשהו בדף באמצעות מנשק המקלדת בלבד, אם העברת המוקד למרכיב נעשית באמצעות המקלדת. יש ליידע את המשתמש לגבי אופן הסרת מוקד המקלדת, אלא אם מדובר בשימוש במקש "טאב", במקשי החצים הרגילים או בדרך סטנדרטית אחרת לביצוע פעולה כזאת (רמה A).

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

2.1.3 מקלדת (בלי יוצאים מן הכלל): כל ה פעולות הקשורות בתוכן יהיו ניתנות לביצוע באמצעות מנשק מקלדת, בלי דרישה לקצב הקלדה מסוים (רמה AAA).

הנחיה 2.2 משך זמן מספיק: יש לתת למשתמשים זמן מספיק כדי לקרוא את התוכן ולהשתמש בו .

הסבר על הנחיה 2.2

2.2.1 אפשרות להתאמה אישית של מגבלות הזמן: בכל מקרה שבו התוכן קובע מגבלת זמן, יש לדאוג לפחות לאחד הדברים הבאים (רמה A):

 • ביטול: יש למשתמש אפשרות לבטל את מגבלת הזמן מראש, עוד לפני שנתקל בה.
 • התאמה אישית: יש למשתמש אפשרות להתאים לעצמו את מגבלת הזמן מראש, עוד לפני שנתקל בה. טווח השינוי המותר צריך להיות רחב – לפחות פי עשרה ממשך הזמן שנקבע כברירת מחדל.
 • דחייה: ניתנת למשתמש התרעה לפני פקיעת הזמן, ועומדות לרשותו 20 שניות לפחות כדי לדחות את סיום הפעולה באופן פשוט (למשל, בלחיצה על מקש הרווח). למשתמש יש אפשרות לדחות את סיום הפעולה לפחות עשר פעמים.

חריגים:

 • אירוע בזמן־אמת: מגבלת הזמן נדרשת עבור אירוע בזמן־אמת (למשל, מכירה פומבית), ואין שום חלופה אפשרית להגבלת הזמן.
 • הגבלת הזמן חיונית: קביעת מגבלת הזמן חיונית ודחייתה תהפוך את הפעולה לחסרת טעם.
 • מגבלה של 20 שעות ויותר: משך הזמן העומד לרשות המשתמש עולה על 20 שעות.

הערה: קריטריון זה עוזר להבטיח את יכולתם של המשתמשים להשלים את משימותיהם בלי שינויים בלתי צפויים בתוכן, או בדברים הקשורים בתוכן, כתוצאה מהגבלת זמן. קריטריון זה משיק לקריטריון 3.2.1, הקובע הגבלות על שינויים בתוכן, או בדברים הקשורים בתוכן, כתוצאה מפעולה שמבצע המשתמש.

2.2.2 הפסקה, עצירה, הסתרה: במקרים של תנועה, הבהוב, גלילה או מידע מתעדכן אוטומטית, יש לדאוג לכל הדברים הבאים (רמה A):

 • תנועה, הבהוב, גלילה: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המופיע נע, מהבהב או נגלל, אם הוא (1) מופיע באופן אוטומטי, (2) נמשך יותר מחמש שניות, (3) מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם התנועה, ההבהוב או הגלילה מהותיים לפעולה מסוימת.
 • עדכון אוטומטי: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור, להפסיק או להסתיר מידע המתעדכן באופן אוטומטי, או שיאפשר שליטה בתדירות העדכון, אם המידע (1) מופיע באופן אוטומטי, (2) מוצג במקביל לתוכן אחר; למעט מקרים שבהם העדכון האוטומטי מהותי לפעולה.

הערה 1: לדרישות בעניין תוכן עם הבזקים או הבהובים ("פליקרים", "פלאשים"), ראו הנחיה 2.3.

הערה 2: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

הערה 3: במקרה שבו התוכן מתעדכן באמצעות תוכנה במרווחי זמן קבועים, או מועבר בזרימה (streaming) אל האמצעי העומד לרשות המשתמש, אין צורך לשמר ולהציג מידע שנוצר או התקבל בזמן שבין הפסקה יזומה של פעילות הדף לבין חידושה. דבר כזה עלול להיות בלתי אפשרי מבחינה טכנית, ובמקרים רבים אף עלול לגרום להטעיה.

הערה 4: הנְפּשׁה (אנימציה) המופיעה כחלק מפתיח לפני טעינת התוכן, או במצב דומה אחר, יכולה להיחשב מהותית, אם אין כל אפשרות לאינטראקציה עם אף אחד מהמשתמשים, ואם היעדר סימון להתקדמות עלול לבלבל את המשתמשים או לגרום להם לחשוב שהתוכן נתקע או התקלקל.

2.2.3 בלי מגבלות זמן: אירוע או פעולה שהתוכן מציג לא יכללו מגבלות זמן כחלק מהותי שלהם, אלא אם מדובר במדיה מסונכרנת שאיננה אינטראקטיבית או באירועים בזמן-אמת (רמה AAA).

2.2.4 הפרעות: יש לאפשר למשתמש לדחות הפרעות או להשעות אותן, אלא אם מדובר בהפרעות עקב מצב חירום (רמה AAA).

2.2.5 אימות מחדש של זהות: יש לאפשר למשתמש להמשיך בביצוע פעולה בלא אובדן נתונים, לאחר אימות מחדש של זהותו, אם תוקפו של השׂיח (session) פקע (רמה AAA).

הנחיה 2.3 התקפים אפילפטיים: אין לעצב תכנים באופן הידוע כגורם להתקפים אפילפטיים .

הסבר על הנחיה 2.3

2.3.1 לא יותר משלושה הבזקים או מתחת לסף: אין לכלול בדפי רשתדבר היוצר יותר משלושה הבזקים בשנייה אחת, אלא אם תדירות ההבזקים היא מתחת לסף הכללי להבזקים ולהבזקים אדומים (רמה A).

הערה: כל תוכן שאינו עונה על הקריטריון הזה עלול להפריע לשימוש בדף כולו. לפיכך, תוכן הדף כולו חייב לעמוד בקריטריון הזה (בין אם הוא משמש לעמידה בקריטריונים אחרים, ובין אם לאו) ראו דרישת התאמה 5: מניעת הפרעות.

2.3.2 לא יותר משלושה הבזקים: אין לכלול בדפי רשת דבר היוצר יותר משלושה הבזקים בשנייה אחת (רמה AAA).

הנחיה 2.4 ניווט נוח: יש לספק למשתמשים אמצעים שיעזרו להם בניווט, באיתור תכנים ובזיהוי מקום הימצאם באתר.

הסבר על הנחיה 2.4

2.4.1 עקיפת קטעים חוזרים: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לעקוף קטעי תוכן שחוזרים שוב ושוב בדפי רשת רבים באתר (רמה A).

2.4.2 כותרת לכל דף: יש לתת לדפי רשת כותרות שיתארו את נושא הדף או את תכליתו (רמה A).

2.4.3 סדר המיקוד: אם ניתנת בדף רשת אפשרות לנווט לפי סדר מוגדר מראש, ואם הסדר שהוגדר משפיע על משמעות התוכן או על תפקוד הדף, המוקד (פוקוס) יעבור בין מרכיבי הדף הרלוונטיים באופן שישמר את המשמעות ואת התפעוליות (רמה A).

2.4.4 זיהוי תכלית של קישור (בהתחשב בהקשר): תכליתו של כל קישור תהיה ברורה מהטקסט המלווה אותו בלבד, או מהטקסט המלווה אותו ומההקשר שבו הוא נתון, אם מדובר בהקשר ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה. יוצאים מכלל זה מקרים שבהם תכליתו של הקישור היא רב־משמעית לכלל המשתמשים (רמה A).

2.4.5 ריבוי דרכים: איתור של דף רשת בתוך סדרה של דפים יהיה אפשרי ביותר מדרך אחת, אלא אם הדף הוא תוצאה של תהליך או שלב במהלכו (רמה AA).

2.4.6 כותרות ותוויות: יש להשתמש בכותרות (headings) ותוויות (labels) כדי לתאר נושא או תכלית (רמה AA).

2.4.7 אפשרות לראות את מוקד המקלדת: כל מנשק משתמש הניתן לתפעול באמצעות המקלדת יכלול מצב הפעלה שבו אפשר לראות בעין את סימון מוקד המקלדת (רמה AA).

2.4.8 מיקום: מידע על מיקומו של המשתמש בתוך סדרה של דפי רשת יהיה זמין (רמה AAA).

2.4.9 זיהוי תכלית הקישור (לפי הקישור בלבד): יש לקבוע מנגנון שיאפשר את זיהוי תכליתו של כל קישור אך ורק לפי הטקסט הנלווה אליו, אלא אם תכליתו של הקישור היא רב־משמעית לכלל המשתמשים (רמה AAA).

2.4.10 כותרות לקטעים: יש להשתמש בכותרות קטעים (section headings) לשם ארגון התוכן (רמה AAA).

הערה 1: המונח "כותרת" (heading) משמש כאן במשמעותו הרחבה, כך שהוא כולל titles ודרכים אחרות להוספת כותרות לסוגים שונים של תוכן.

הערה 2: קריטריון זה נוגע לקטעים בתוכן כתוב, ולא למרכיבים במנשק המשתמש. קריטריון 4.1.2 עוסק במרכיבים של מנשק המשתמש.

עיקרון 3: נהירוּת – המידע ואופן הפעלת מנשק המשתמש חייבים להיות ברורים ומובנים.

הנחיה 3.1 קריאוּת: יש ליצור תוכני טקסט קריאים ונהירים.

הסבר על הנחיה 3.1

3.1.1 שפת הדף: בכל דף רשת, יש לאפשר זיהוי על־ידי תוכנה של השפה הטבעית המשמשת ברירת מחדל (רמה A).

3.1.2 השפה בחלקים של הדף: יש לאפשר זיהוי על־ידי תוכנה של השפה הטבעית המשמשת בכל צירוף מילים או פסיקה הכלולים בדף, למעט שמות פרטיים, מונחים טכניים, מילים ששפתן אינה ברורה ומילים וביטויים שהפכו חלק מהשפה שבה כתוב רוב הטקסט (רמה AA).

3.1.3 מילים בשימוש בלתי־רגיל: יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לקבל פירוש למילים ולביטויים המשמשים באופן בלתי רגיל, או באופן המיוחד לתחום מסוים, בכלל זה מטבעות לשון, וז'רגון (רמה AAA).

3.1.4 קיצורים: יש לקבוע מנגנון שיאפשר לקבל, עבור קיצורים, את הביטוי המלא שהם מייצגים או את פירושם (רמה AAA).

3.1.5 רמת קריאה: כאשר לצורך קריאת טקסט נדרשת מיומנות קריאה ברמה גבוהה יותר מרמה של כיתות ז'-ט' (בלי להתחשב בשמות פרטיים, שמות ספרים וכדומה), יש לספק תוכן משלים (תוכן נוסף שיבהיר וידגים את התוכן הבקשה), או גרסה חלופית שאינה דורשת מיומנות קריאה מעבר לרמה הנדרשת בכיתות ז'-ט'. רמת קריאה: כאשר לצורך קריאת טקסט נדרשת מיומנות קריאה ברמה גבוהה יותר מרמה של 8 שנות לימוד (בלי להתחשב בשמות פרטיים, שמות ספרים וכדומה), יש לספק תוכן משלים תוכן נוסף שיבהיר וידגים את התוכן הקשה, או גרסה חלופית שאינה דורשת מיומנות קריאה מעבר ל-8 שנות לימוד (רמה AAA).

3.1.6 הגייה: במקרה שבו מילה בהקשר הנתון היא רב־משמעית, אלא אם יודעים איך להגות אותה, יש לקבוע מנגנון שיאפשר למשתמש לזהות את אופן ההגייה הייחודי של המילה (רמה AAA).

הנחיה 3.2 תפקוד באופן צפוי: יש ליצור דפי רשת שיופיעו ויתפקדו באופן צפוי .

הסבר על הנחיה 3.2

3.2.1 מיקוד ( on focus ): העברת המוקד (פוקוס) למרכיב מסוים בדף רשת לא תגרום לשינוי בקונטקסט. מיקוד (on focus): העברת המוקד (פוקוס) למרכיב מסוים בדף לא תגרום לשינוי בקונטקסט (רמה A).
למשל, אין להציג חלון קופץ כתוצאה מפוקוס על רכיב מסוים.
 

3.2.2 קלט ( on input ): שינוי רכיב בדף דרך מרכיב כלשהו במנשק המשתמש (כגון הזנת טקסט או בחירת אפשרות בטופס) לא יגרום לשינוי בקונטקסט באופן אוטומטי, אלא אם המשתמש קיבל התרעה על כך לפני השימוש במרכיב (למשל, אין להעביר לדף חדש מתוך combo-box) (רמה A).

3.2.3 עקביות בניווט: מנגנוני ניווט החוזרים ומופיעים בדפי רשת רבים בתוך סדרה של דפי רשת, יופיעו בכל פעם באותו סדר יחסי, אלא אם המשתמש יזם שינוי (רמה AA).

3.2.4 עקביות בזיהוי: מרכיבים שיש להם תפקודיות זהה בסדרה של דפי רשת יהיו ניתנים לזיהוי באופן עקבי (רמה AA).

3.2.5 שינוי על־פי בקשה: שינויים בקונטקסט יהיו רק ביוזמת המשתמש, או, לחלופין, ייקבע מנגנון שיאפשר למנוע את השינויים בקונטקסט (רמה AAA).

הנחיה 3.3 עזרה בהזנת קלט: יש לסייע למשתמשים להימנע משגיאות ולעזור להם לתקנן .

הסבר על הנחיה 3.3

3.3.1 זיהוי שגיאה: במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, יש להצביע על הרכיב שבו נמצאת השגיאה, ולתאר את השגיאה למשתמש באמצעות טקסט (רמה A).

3.3.2 תוויות או הוראות: יש לספק תוויות (labels) או הוראות (instructions) כאשר התוכן מחייב קלט מהמשתמש (רמה A).

3.3.3 הצעת תיקון: במקרה שמזוהה שגיאה בקלט באופן אוטומטי, ואפשרויות התיקון ידועות, המשתמש יקבל הצעות לתיקון, אבל לא במקרה שבו ההצעות עלולות לגרום סיכון אבטחה או לפגום בתכלית של התוכן (רמה AA).

3.3.4 מניעת שגיאות (משפטיות, פיננסיות, של נתונים): דפי רשת שיוצרים התחייבויות משפטיות מצד המשתמש, או גורמים להעברות כספים מהמשתמש, או לשינוי ולמחיקה של נתונים בשליטת המשתמש במערכת אחסון נתונים, או משמשים להעברת תשובות המשתמש במבחן, יקיימו לפחות אחד מהדברים הבאים(רמה AA):

 1. הפיכוּת: פעולות המשתמש יהיו הפיכות.
 2. בדיקה: הנתונים שהמשתמש הזין ייבדקו לאיתור שגיאות בקלט, והמשתמש יקבל הזדמנות לתקן את השגיאות.
 3. אישור: ייקבע מנגנון שיאפשר למשתמש לסקור את המידע שהכניס, לאשר אותו, או לתקן אותו, לפני השלמת הפעולה.

3.3.6 מניעת שגיאות (הכול): דפי רשת הדורשים מהמשתמש למסור מידע, יקיימו לפחות אחד מהדברים הבאים(רמה AAA):

 1. הפיכוּת: פעולות המשתמש יהיו הפיכות.
 2. בדיקה: הנתונים שהמשתמש הזין ייבדקו לאיתור שגיאות בקלט, והמשתמש יקבל הזדמנות לתקן את השגיאות.
 3. אישור: ייקבע מנגנון שיאפשר למשתמש לסקור את המידע שהכניס, לאשר אותו, ולתקן אותו, לפני השלמת הפעולה.

עיקרון 4: יציבות טכנולוגית – התוכן חייב להיות יציב במידה כזו שתאפשר לאמצעים העומדים לרשות המשתמש, בכלל זה טכנולוגיות מסייעות, לפ ענח אותו באופן אמין.

הנחיה 4.1 תאימוּת: נדרשת תאימות מרבית לאמצעים העומדים לרשות המשתמש בהווה ובעתיד, בכלל זה טכנולוגיות מסייעות.

הסבר על הנחיה 4.1

4.1.1 תחביר תקין ( Parsing ): בתוכן המופק באמצעות שפת סימני עריכה (markup language) יהיו לכל הרכיבים תגיות פתיחה וסיום בשלמותן. קינון הרכיבים יהיה לפי הוראות השימוש בהם. הרכיבים לא יכללו תכונות כפולות (duplicate attributes). כל סימני הזיהוי (ID) יהיו ייחודיים. חריגה מהכללים האלה אפשרית אך ורק אם הוראות השימוש ברכיב מתירות זאת (רמה A).

הערה: תגיות פתיחה וסיום שחסר בהן תו הכרחי, למשל סוגר זוויתי (<), מרכאות (") המקיפות ערך של תכונה וכדומה, לא ייחשבו כתגיות המופיעות בשלמותן.

4.1.2 שם, תפקיד, ערך: שמו ותפקידו של כל מרכיב של מנשק המשתמש (בין היתר: רכיבים של טפסים, קישורים, מרכיבים שנוצרו על־ידי סקריפט וכולי) יהיו ניתנים לזיהוי על־ידי תוכנה. מצבים, מאפיינים וערכים שהמשתמש יכול לקבוע, יוכלו להיקבע על־ידי תוכנה. הודעה על שינויים בפריטים האלה תהיה זמינה לאמצעים העומדים לרשות המשתמש, בכלל זה לטכנולוגיות מסייעות (רמה A).

הערה: הקריטריון הזה נועד בעיקר לכותבים ולמפתחים שיוצרים בעצמם את המרכיבים של מנשק המשתמש, או כותבים סקריפטים למרכיבים כאלה. לדוגמה, פקדים סטנדרטיים של HTML כבר עונים על הקריטריון הזה, אם משתמשים בהם בהתאם להוראות.

עמידה בהנחיות

זהו סעיף נורמטיבי.

חלק זה במסמך מונה את הדרישות שיש לקיים כדי לעמוד בהנחיות לנגישות 2.0. כמו כן, חלק זה כולל מידע על האופן שבו יש לנסח הצהרות על התאמה לתקן, אם כי הצהרות כאלה אינן חובה. בנוסף, חלק זה מבהיר מהי כוונת הביטוי תמיכה בנגישות, כיוון שרק שימוש בטכנולוגיות באופן מוּנגש יכול להיחשב תקין מבחינת התאמתו להנחיות. מידע נוסף על המושג "תמיכה בנגישות" אפשר למצוא במסמך (באנגלית): הסבר על עמידה בהנחיות.

הדרישות לעמידה בהנחיות

דף רשת ייחשב כעומד בהנחיות לנגישות 2.0, רק בהתמלא כל הדרישות האלה:

1. רמת נגישות – אחת מרמות הנגישות להלן מתקיימת במלואה.

הערה 1: מידת ההתאמה לדרישות הנגישות נקבעת רק על־פי רמות הנגישות לעיל. עם זאת, הכותבים והמפתחים נקראים לדווח (בהצהרת הנגישות) על כל התקדמות שיש בה מענה לקריטריון נוסף, מעבר לרמת הנגישות שהושגה.

הערה 2: לא מומלץ לקבוע התאמה לרמה AAA כדרישה גורפת לכל האתר, כיוון שאתרי אינטרנט עשויים לכלול תוכן שאינו יכול לענות על כל הדרישות הכלולות בקריטריונים להצלחה של רמה AAA.

2. דפים שלמים בלבד: התאמה להנחיות (בכלל זה התאמה לרמת נגישות) נקבעת לדפי רשת שלמים בלבד. אם חלק מדף הרשת אינו נגיש, הדף כולו אינו נגיש.

הערה 1: חלופות לקטעים של תוכן הדף, שאפשר להגיע אליהן ישירות ממנו, ייחשבו חלק בלתי נפרד מהדף לצורך קביעת התאמה להנחיות. דוגמהות לחלופות כאלה: הסבר מפורט שאפשר להגיע אליו מתקציר המופיע בדף, צורות אחרות של מידע הכלול בסרטון וידאו וכדומה.

הערה 2: אם אין אפשרות להתאים דף רשת לתקן, עקב תוכן שאין לכותבי הדף שליטה עליו, יש לשקול פרסום הצהרת התאמה חלקית.

3. תהליכים מלאים בלבד: במקרה שבו סדרה של דפי רשת מציגים תהליך (כלומר, רצף צעדים לביצוע פעולה), כל דף רשת מדפי הסדרה חייב להתאים לרמת הנגישות שנבחרה או לרמה גבוהה יותר. אם אחד מהדפים בסדרה אינו נגיש, כל הסדרה אינה נגישה.

דוגמה: סדרה של דפי רשת המשמשים לבחירת מוצרים ורכישתם בחנות מקוונת – כל הדפים בסדרה, מתחילת תהליך הרכישה ועד סיומו (checkout), צריכים להתאים לרמת הנגישות, כדי שכל אחד מהדפים המציגים את התהליך ייחשב מתאים לתקן.

4. שימוש בטכנולוגיות רק באופן מוּנגשׁ: קביעת תקינוּת לפי הקריטריונים להצלחה תסתמך אך ורק על הדרכים המוּנגשׁוֹת לשימוש בטכנולוגיות. כל העברת מידע וכל ביצוע של פעולות המתאפשרים באופן בלתי מונגש, יהיו זמינים גם באופן מונגש (ראו הסבר על תמיכה בנגישות).

5. מניעת הפרעות: טכנולוגיות המשמשות באופן בלתי־מוּנגשׁ, או באופן שאינו מתאים לתקן, לא יחסמו את נגישות המשתמשים לשאר חלקי הדף. כמו כן, דף הווב בכללו ימשיך להתאים לדרישות הנגישות בכל אחד מהמצבים הבאים:

א. בעת הפעלת טכנולוגיה בלתי תקינה (מבחינת הנגישות) באמצעי העומד לרשות המשתמש.

ב. בעת השבתת טכנולוגיה בלתי תקינה (מבחינת הנגישות) באמצעי העומד לרשות המשתמש.

ג. כאשר האמצעי העומד לרשות המשתמש אינו תומך בטכנולוגיה בלתי תקינה (מבחינת הנגישות).

בנוסף, חובה להחיל את הקריטריונים המפורטים להלן על כל התוכן בדף, גם על תוכן שבדרך־כלל אינו נחשב תקין מבחינת התאמתו להנחיות, כיוון שאי עמידה בקריטריונים האלה עלולה להפריע לכל שימוש בדף:

הערה: אם אי אפשר להתאים דף כלשהו להנחיות (לדוגמה, אם מדובר בדף המשמש לבדיקת התאמה או להדגמה), אין לצרף אותו למכלול המתאים לתקן ואין לכלול אותו בהצהרה על התאמה לתקן.

למידע נוסף, כולל דוגמהות, ראו הסבר על דרישות ההתאמה לתקן.

הצהרה על התאמה לתקן (לא־חובה)

התאמה לתקן, מעצם הגדרתה, מתייחסת אך ורק לדפי רשת. עם זאת, הצהרה על התאמה לתקן יכולה לכלול דף רשת אחד, סדרת דפים או מערכת של דפי רשת קשורים זה לזה.

המרכיבים הנדרשים בהצהרה על התאמה לתקן

הצהרה על התאמה לתקן אינה חובה. עמידה בהנחיות לנגישות 2.0 מתקיימת גם בלעדיה. עם זאת, אם בוחרים לפרסם הודעה על התאמה לתקן, היא חייבת לכלול את המידע המפורט להלן:

 1. תאריך ההצהרה
 2. הכותרת של מסמך ההנחיות, הגרסה שלו וה־ URI: "הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.0"
 3. רמת הנגישות (A, AA או AAA)
 4. תיאור תמציתי של דפי הרשת, כגון רשימת URIשההצהרה תקפה לגביהם, האם מתחמי־משנה (sub-domains) כלולים בהצהרה, וכדומה.

הערה 1: אפשר לערוך רשימה של דפי רשת הכלולים בהצהרה, או להגדיר אותם באמצעות ביטוי המתאר את כולם.

הערה 2: במקרה של מוצרים מבוססי רשת, שאין להם URI כל עוד לא הותקנו באתר האינטרנט של הלקוח, אפשר לכתוב בהצהרה שהמוצר יתאים לתקן עם התקנתו.

 1. רשימת טכנולוגיות הרשת התקינות (מבחינת ההתאמה להנחיות) שעליהן נסמך התוכן.

הערה 2: שימוש בסמליל של תקן הנגישות מחייב הוספת הצהרה על עמידה בתקן, שתכלול את כל המרכיבים שפורטו לעיל.

מרכיבים בהצהרת ההתאמה שאינם חובה

בנוסף למרכיבים ההכרחיים בהצהרה, כמפורט לעיל, יש לשקול הוספת מידע שעשוי לעזור למשתמשים. מידע שמומלץ להוסיף כולל:

הערה 1: מידע נוסף ודוגמהות להצהרות על התאמה לתקן נמצאים (באנגלית) ב"הסבר על ההצהרה על התאמה לתקן".

הערה 2: מידע נוסף על השימוש במטא־נתונים (מטא־דאטא) בהצהרה על התאמה לתקן נמצא (באנגלית) ב"הסבר על מטא-נתונים".

הצהרה על התאמה חלקית לתקן – תוכן של צד שלישי

לפעמים יוצרים דפי רשת מתוך ידיעה שבעתיד יתווסף להם תוכן. לדוגמה, תוכנת דואר אלקטרוני, בלוג, מאמר שהמשתמשים מוזמנים להגיב עליו או יישומים התומכים בתוכן־גולשים. דוגמה אחרת היא דף, כגון פורטל או אתר חדשות, שמורכב מתוכן שנאסף ממקורות רבים, או אתר שמשלב בתוכו באופן אוטומטי תוכן שמגיע ממקומות אחרים במשך הזמן, כמו שיבוץ דינמי של פרסומות.

במקרים כאלה, אי־אפשר לדעת בעת הפרסום הראשון איך ייראה התוכן הנוסף שעליו אין שליטה. חשוב לזכור שהתוכן שעליו אין שליטה עלול להשפיע גם על הנגישות של התוכן שיש עליו שליטה. יש שתי אפשרויות להתמודדות עם המצב הזה:

 1. קביעת ההתאמה להנחיות תיעשה כמיטב ידיעתם של הכותבים והמפתחים. בהנחה שדף כזה עובר ניטור ותיקון בתוך שני ימי עסקים (כלומר, הסרה של תוכן שאינו מתאים להנחיות או התאמתו להנחיות), אפשר לקבוע שהדף מתאים להנחיות או לפרסם הצהרה על התאמה לתקן. זאת משום שהדף אמנם מתאים לתקן, למעט תוכן שמגיע מבחוץ, וגם הוא מתוקן או מוּסר מיד כשמבחינים בו. אין אפשרות להצהיר על התאמה לתקן אם אי אפשר לנטר תוכן שאינו מתאים ולתקן אותו.
 2. אפשרות אחרת היא לפרסם "הצהרה על התאמה חלקית לתקן". הצהרה כזאת משמעותה שהדף אינו מתאים להנחיות, אבל היה יכול להתאים לו היו מוּסָרים ממנו חלקים מסוימים. נוסח ההצהרה יהיה: "דף זה אינו מתאים לתקן הנגישות, אך היה מתאים להנחיות לנגישות 2.0 ברמה X לו היו מוּסָרים החלקים המגיעים ממקורות שאין לבעל האתר שליטה עליהם, כמפורט להלן." התוכן שאין לבעל האתר שליטה עליו, כפי שנאמר בהצהרה, יכול להיחשב ככזה, רק אם מתקיימים בו כל אלה:

  א. לכותבים ולמפתחים של האתר אין שליטה עליו.

  ב. הוא מתואר באופן שמאפשר למשתמשים לזהות אותו (לא מספיק לומר "כל החלקים שאין לנו שליטה עליהם", אלא יש לסמן אותם באופן ברור).

הצהרה על התאמה חלקית לתקן – שפה

אפשר לפרסם "הצהרה על התאמה חלקית לתקן עקב עניינים הקשורים בשפה", אם הדף אינו מתאים להנחיות, אבל היה מתאים אילו היה מוּנגש מבחינת השפה או השפות המשמשות בו. נוסח ההצהרה במקרה כזה תהיה: "דף זה אינו מתאים לתקן הנגישות, אך היה מתאים להנחיות לנגישות 2.0 ברמה X לו היו בו סידורי הנגישות המתאימים לשפות הבאות: ..."

נספח א: מילון מונחים

סעיף זה הינו נורמטיבי

קיצור - abbreviation

צורה מקוצרת של מילה, ביטוי, או שם כאשר הקיצור לא נעשה חלק מהשפה

הערה 1: מונח זה כולל אינישיאליזמים (initialisms) וראשי תבות, כאשר:

 1. אינישיאליזמים (initialisms) הם צורות מקוצרות של שם או ביטוי המורכב מהאותיות הראשונות של מילים או של הברות המוכלות בשם או בביטוי זה

  הערה 1: לא מוגדר בכל השפות.

  דוגמה 1:SNCF היא אינישיאליזם המכיל את האותיות הראשונות של Société Nationale des Chemins de Fer, מסילת הברזל הלאומית הצרפתית.

  דוגמה 2:ESP היא אינישיאליזם של extrasensory perception (ראייה על חושית).

 2. ראשי תבות (נוטריקון, acronym) הם צורות מקוצרות המורכבות מהאותיות הראשונות או מהחלקים הראשונים של מילים אחרות (בשם או בביטוי) הניתנים לביטוי כמילה

  דוגמה:NOAA היא ראשי תבות שנבנו מהאותיות הראשונות של National Oceanic and Atmospheric Administration בארצות הברית.

הערה 2: כמה חברות אמצו כשם החברה מה שהיה קודם אינישיאליזם. במקרים אלו, השם החדש של החברה הוא האותיות (למשל, Ecma) והמילה כבר אינה נחשבת קיצור.

נתמך נגישות - accessibility supported

נתמך על ידי טכנולוגיות מסייעות של משתמשים נוסף על תכונות נגישות בדפדפנים וסוכני משתמש אחרים

כדי להגדיר טכנולוגיה של תכני רשת (או תכונה של טכנולוגיה) כשימוש נתמך נגישות בטכנולוגיה (או תכונה) של תכני רשת, שני התנאים הבאים צרכים להתקיים:

 1. האופן בו נעשה שימוש בטכנולוגיה של תוכני רשת צריך להיות נתמך על ידי טכנולוגיה מסייעת (assistive technology - AT) של משתמשים. המשמעות היא שהאופן בו נעשה שימוש בטכנולוגיה נבדק ליכולת אינטראקציה עם טכנולוגיה מסייעת של משתמשים בשפת/ות אנוש של התכנים,

  וגם

 2. לטכנולוגיה של תוכני הרשת צריכים להיות סוכני משתמש נתמכי נגישות הזמינים למשתמשים. המשמעות היא שלפחות אחת מארבעת ההצהרות הבאות מתקיימת:

  1. הטכנולוגיה נתמכת מקומית על ידי סוכני משתמש בתפוצה רחבה שגם הם נתמכי נגישות (כמו HTML ו-CSS);

   או

  2. הטכנולוגיה נתמכת על ידי תוסף (plug-in) בתפוצה רחבה שגם הוא נתמך נגישות;

   או

  3. התכנים זמינים בסביבה סגורה, כמו אוניברסיטה או רשת תאגיד, מקום בו סוכן המשתמש הנדרש על ידי הטכנולוגיה ושבו נעשה שימוש על ידי הארגון, אף הוא נתמך נגישות;

   או

  4. סוכן/י המשתמש התומך/ים בטכנולוגיה הוא/הינם נתמך/י נגישות וזמין/ים להורדה או לרכישה באופן בו:

   • אדם עם מוגבלות אינו משלם יותר מאדם ללא מוגבלות וגם

   • קל למצוא ולהשיג עבור אדם עם מוגבלות כפי שזה קל עבור אדם ללא מוגבלויות.

הערה 1: קבוצת העבודה WCAG וה-W3C אינם מציינים איזו וכמה תמיכה צריכה להתקיים על ידי טכנולוגיות מסייעות עבור שימוש מסויים בטכנולוגיית רשת כדי שזה יהיה מסווג כנתמך נגישות (ראו דרגת תמיכה של טכנולוגיית עזר הנדרשת עבור "נתמכת נגישות").

הערה 2: טכנולוגיות רשת ניתנות לשימוש באופנים שאינם נתמכי נגישות כל עוד אין סומכים עליהן והדף כשלמות עונה על דרישות העמידה בתקן, כולל דרישה 4 לעמידה בתקן: רק דרכים נתמכות נגישות של שימוש בטכנולוגיות וגם דרישה 5 לעמידה בתקן: אי-הפרעה.

הערה 3: כאשר נעשה שימוש בטכנולוגיית רשת באופן שהוא "נתמך נגישות", לא משתמע מכך שכל הטכנולוגיה או כל השימושים של הטכנולוגיה הינם נתמכים. ברוב הטכנולוגיות, כולל HTML, חסרה תמיכה בתכונה אחת או בשימוש אחד לפחות. דפים עומדים בתקן של WCAG רק אם ניתן לסמוך על השימושים בטכנולוגיה שהינם נתמכי נגישות, שיענו על דרישות WCAG.

הערה 4: כאשר נעשה ציטוט של טכנולוגיות של תכני רשת שיש להן ריבוי גרסאות, יש לציין את הגרסה(אות) הנתמכת/ות.

הערה 5: דרך אחת עבור כותבים לאתר שימושים בטכנולוגיה נתמכת נגישות תהיה לעיין באוסף השימושים המתועדים כנתמכי נגישות (ראו הבנת שימושים בטכנולוגיית רשת נתמכת נגישות). כותבים, חברות, ספקי טכנולוגיה, או אחרים עשויים לתעד דרכים נתמכות נגישות לשימוש בטכנולוגיות של תוכני רשת. בכל מקרה, על כל הדרכים לשימוש בטכנולוגיות המופיעות בתיעוד לענות על ההגדרה של טכנולוגיות של תוכני רשת נתמכות נגישות שלעיל.

חלופה למדיה מבוססת-זמן -alternative for time-based media

מסמך המכיל תיאורים בטקסט סדור היטב של מידע חזותי וקולי מבוסס-זמן והמעניק אמצעי להשגת התוצאות של אינטראקציה מבוססת-זמן כלשהי

הערה:: תסריט המשמש ליצירת התכנים של המדיה המסונכרנת יענה על הגדרה זו רק אם תוקן כדי להציג באופן מדויק את המדיה המסונכרנת במצבה הסופי לאחר עריכה.

בלתי ברור למשתמשים באופן כללי - ambiguous to users in general

אי אפשר להחליט על המטרה מן הקישור ומכל המידע של דף הרשת המוצג למשתמש בד בבד עם הקישור (כלומר, קוראים ללא מוגבלויות לא יידעו מה יעשה הקישור עד שיפעילו אותו).

דוגמה:: המילה גויאבה במשפט הבא "אחד מענפי היצוא הנכבדים הוא גויאבה" הינה קישור. הקישור עשוי להוביל להגדרה של גויאבה, לתרשים המונה את כמות הגויאבה שיוצאה או צילום של אנשים קוטפים גויאבה. עד שיופעל הקישור, כל הקוראים אינם בטוחים והאדם בעל המוגבלות אינו נמצא במצב נחות כלשהו.

אמנות ASCII art - ASCII

תמונה הנוצרת על ידי סידור מרחבי של תווים או גליפים (בדרך כלל מתוך 95 התווים הניתנים להדפסה המוגדרים על ידי ASCII).

טכנולוגיית עזר (כפי שהיא משמשת במסמך זה) – (assistive technology (as used in this document

חומרה ו/או תוכנה המתפקדים ככסוכן משתמש, או לצד סוכן משתמש נפוץ, להענקת תפקוד העונה על דרישות משתמשים בעלי מוגבלויות החורגות מאלה המוצעות על ידי סוכני משתמש נפוצים

הערה 1: תפקוד הניתן על ידי טכנולוגיית עזר כולל תצוגות חלופיות (כגון דיבור משולב או תכנים מוגדלים), שיטות קלט חלופיות (כגון קול), מנגנונים נוספים של ניווט או התמצאות, והמרות של תכנים (למשל לשם הפיכת טבלאות לנגישות יותר).

הערה 2: טכנולוגיות מסייעות מחליפות לעיתים קרובות נתונים והודעות עם סוכני משתמש באמצעות שימוש ב-API-ים וניטורם.

הערה 3: השוני בין סוכני משתמש נפוצים לטכנולוגיות מסייעות אינו מוחלט. סוכני משתמש נפוצים רבים מציעים יכולות אחדות לעזרת אנשים בעלי מוגבלויות. ההבדל הבסיסי הוא שסוכני משתמש נפוצים מכוונים לקהל רחב ומגוון הכולל בדרך כלל אנשים עם ובלי מוגבלויות. טכנולוגיות מסייעות מכוונות לתחום צר של אוכלוסיות משתמשים בעלי מוגבלויות מסוימות. העזרה הניתנת על ידי טכנולוגיות מסייעות הינה מדויקת יותר ומתאימה לצרכים של משתמשי המטרה שלה. סוכן המשתמש הנפוץ עשוי להציע תפקודיות חשובה לטכנולוגיות מסייעות כגון הבאת תוכני רשת מיחידות תוכנה או פרוק שפת סימני עריכה לאגודות ניתנות לזיהוי.

דוגמה:: טכנולוגיות מסייעות חשובות בהקשר של מסמך זה כוללות:

 • מגדילי מסך, ועזרים אחרים של קריאה חזותית, אשר משמשים אנשים עם מוגבלויות הדפסה חזותיות, תפיסתיות, ופיזיות לשינוי גופן, גודל, מרווח, צבע, תאום זמן ביצוע עם דיבור, וכו' על מנת לשפר את הקריאות החזותית של טקסט ותמונות מוגשים;

 • קוראי מסך, המשמשים אנשים עיוורים לקריאת מידע טקסטואלי באמצעות דיבור מסונתז או ברייל;

 • תוכנה ההופכת טקסט לדיבור, המשמשת אנשים מסוימים עם מוגבלויות קוגניטיביות, של שפה ושל לימוד להמרת טקסט לדיבור מסונתז;

 • תוכנה לזיהוי דיבור, העשויה לשמש אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות מסוימות;

 • מקלדות חלופיות, המשמשות אנשים עם מוגבלויות פיזיות מסוימות לחיקוי המקלדת (כולל מקלדות חלופיות המשתמשות במצביעי ראש, מתגים נפרדים, שאיפה/פליטה והתקני קלט מיוחדים אחרים).;

 • התקני הצבעה חלופיים, המשמשים אנשים עם מוגבלויות מסוימות על מנת לדמות הצבעה והפעלת לחצנים של עכבר.

שמע - audio

טכנולוגיית שעתוק צליל.

הערה: ניתן ליצור שמע באופן מלאכותי (כולל הפקת דיבור), על ידי הקלטה של צלילי סביבה אמיתיים, או שניהם.

תיאור שמע - audio description

הקראה המוספת לערוץ השמע לתיאור פרטים חזותיים חשובים שלא ניתן להבין אותם מתוך ערוץ השמע הראשי בלבד.

הערה 1: תיאור שמע של וידאו מקנה מידע על פעולות, דמויות, שינויי סצנה, טקסט על המסך, ותכנים חזותיים אחרים.

הערה 2: בתיאור שמע תקני, מצורפת הקראה במשך הפסקות קיימות בדיאלוג (ראו גם תיאור שמע מורחב).

הערה 3: כאשר כל המידע של הווידאו כבר ניתן בשמע קיים, אין צורך בתיאור שמע נוסף.

הערה 4: נקרא גם "תיאור וידאו" או "הקראה תיאורית".

שמע-בלבד - audio-only

הצגה מבוססת-זמן המכילה רק שמע (ללא וידאו וללא אינטראקציה).

הבהוב - Blinking

החלפה חוזרת ונשנית בין שני מצבים חזותיים באופן המכוון למשוך תשומת לב.

הערה: ראו גם הבזק. משהו גדול מספיק ומהבהב בבהירות מספקת בתדירות הנכונה עשוי גם כן להיות מסווג כהבזק.

גושים של טקסט – blocks of text

יותר ממשפט אחד של טקסט

CAPTCHA

קיצור עבור "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart".

הערה 1: מבחני CAPTCHA כרוכים בדרך כלל בהנחיית המשתמש להקליד טקסט המוצג בתמונה מטושטשת או בקובץ שמע.

הערה 2: מבחן טיורינג הוא כל מערכת של מבחנים שתוכננה לשם הבחנה בין אדם למחשב. הוא נקרא כך על שם מדען המחשב המפורסם אלן טיורינג. המונח נטבע על ידי חוקרים באוניברסיטת קרנגי מלון. [CAPTCHA]

כתוביות  - captions

חלופת טקסט חזותית מסונכרנת גם עבור דיבור וגם עבור מידע שמע ללא דיבור הנדרשת להבנת תכני ערוץ התקשורת

הערה 1: כתוביות דומות לכותרות-משנה של דיאלוג בלבד, מלבד זאת שכתוביות מוסרות לא רק את תוכני הדיאלוג המדובר, אלא גם תחליפים של מידע שמע לא-דיאלוגי הנחוץ להבנת תוכני התוכנית, כולל אפקטים קוליים, מוזיקה, צחוק, זיהוי המדבר ומיקומו.

הערה 2: כתוביות סגורות הינן תחליפים הניתנים להפעלה ולכיבוי בנגנים מסוימים.

הערה 3: כתוביות פתוחות הינן כתוביות כלשהן שאינן ניתנות לכיבוי. למשל, אם הכתוביות הינן תחליף חזותי של תמונות טקסט המשובץ בוידאו.

הערה 4: כתוביות אינן צריכות לטשטש או להסתיר מידע רלוונטי בוידאו.

הערה 5: בארצות מסוימות, כתוביות נקראות כותרות-משנה.

הערה 6: תיאורי שמע יכולים, אך אינם חייבים להיות, נושאי כתוביות, כיון שהם מהווים תיאורים של מידע שכבר מוצג חזותית.

שינויי הקשר - changes of context

שינויים גדולים בהקשר של דף הרשת אשר, אם נעשו ללא מודעות המשתמש, עלולים לבלבל משתמשים שאינם מסוגלים לראות את כל הדף בבת אחת

שינויי הקשר כוללים שינויים של:

 1. סוכן משתמש;

 2. נקודת מבט;

 3. מוקד;

 4. תוכן המשנה את המובן של דף הרשת.

הערה: שינוי תוכן לא תמיד מהווה שינוי בהקשר. שינויים בתוכן, כמו הרחבת מתאר, תפריט דינמי, או בקרת tab אינם משנים בהכרח את ההקשר, אלא אם כן הם משנים גם אחד מאלה שלעיל (כגון מוקד).

דוגמה: פתיחת חלון חדש, העברת מוקד לרכיב אחר, מעבר לדף חדש (כולל כל דבר שנראה למשתמש כאילו בוצע מעבר לדף חדש) או ארגון מחדש של התכנים בדף הינם דוגמהות של שינויים בהקשר.

עמידה בתקן - conformance

מתן מענה על כל הדרישות של תקן נתון, הנחיה או הוראות

עמידה בתקן של גרסה מתחלפת - conforming alternate version

גרסה אשר

 1. עומדת בתקן ברמה המצויינת, וגם

 2. מספקת את כל המידע והתפקודיות הזהים באותה שפת אנוש, וגם

 3. הינה מעודכנת בדומה לתכנים שאינם עומדים בתקן, וגם

 4. מתקיים עבורה לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. ניתן להגיע אל הגרסה העומדת בתקן מתוך הדף שאינו עומד בתקן באמצעות מנגנון נתמך נגישות, או

  2. ניתן להגיע לגרסה שאינה עומדת בתקן רק מתוך הגרסה שעומדת בתקן, או

  3. ניתן להגיע לגרסה שאינה עומדת בתקן רק מתוך דף שעומד בתקן ושמספק גם מנגנון להגעה לגרסה שעומדת בתקן

הערה 1: בהגדרה זו, "ניתן להגיע רק" משמעו שישנו מנגנון, כמו שינוי נתיב מותנה, המונע ממשתמש "הגעה" (טעינה) לדף שאינו עומד בתקן אלא אם כן המשתמש הגיע ישירות מהגרסה שעומדת בתקן.

הערה 2: הגרסה החלופית אינה חייבת להתאים עמוד לעמוד לזו המקורית (למשל, הגרסה החלופית העומדת בתקן עשויה להיות מורכבת מדפים מרובים).

הערה 3: אם ניתנות לגישה גרסאות בריבוי שפות, אזי נדרשות גרסאות חלופיות העומדות בתקן עבור כל שפה מוצעת.

הערה 4: ניתן לספק גרסאות חלופיות כדי להעניק סביבות טכנולוגיות שונות לקבוצות משתמשים. על כל גרסה לעמוד בתקן ככל שניתן. יש צורך בגרסה אחת שתעמוד בתקן באופן מלא כדי לענות על דרישה מספר 1 לעמידה בתקן.

הערה 5: הגרסה החלופית העומדת בתקן אינה צריכה להמצא בתוך אזור עמידה בתקן, או אפילו באותו אתר רשת, כל זמן שהיא זמינה בצורה חופשית כמו הגרסה שאינה עומדת בתקן.

הערה 6: אין לבלבל גרסאות חלופיות עם תכנים משלימים, אשר תומכים בדף המקורי ומגבירים הבנה.

הערה 7: קביעת העדפות משתמש בתוך התוכן ליצירת גרסה העומדת בתקן הינו מנגנון קביל כדי להגיע לגרסה אחרת כל זמן שהשיטה המשמשת לקביעת ההעדפות הינה נתמכת נגישות.

ראו הבנת גרסאות חלופיות העומדות בתקן.

תכנים (תוכני רשת) - (content (Web content

מידע וחוויה חושית המיועדים להעברה למשתמש באמצעות סוכן משתמש, כולל קוד או סימני עריכה המגדירים את המבנה, התצוגה, והאינטראקציה של התכנים.

עזרה תלוית הקשר - context-sensitive help

טקסט עזרה המספק מידע שקשור לתפקוד המבוצע כעת.

הערה: הערות ברורות עשויות לתפקד כעזרה תלוית הקשר.

יחס קונטרסט - contrast ratio

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), כאשר

הערה 1: יחסי קונטרסט יכולים לנוע מ-1 עד 21 (נכתב בדרך כלל 1:1 עד 21:1).

הערה 2: כיון שלכותבים אין שליטה בקביעות משתמש הנוגעות לצורת הגשת הטקסט (למשל יישור גופנים או אנטי-אליאסינג – anti-aliasing), ניתן לאמוד את יחס הקונטרסט עבור טקסט על ידי כיבוי אנטי-אליאסינג.

הערה 3: למען אמות מידה 1.4.3 ו-1.4.6, נמדד הקונטרסט תוך התחשבות ברקע המסוים שמעליו מוגש הטקסט בשימוש רגיל. אם לא מצוין צבע רקע, אזי ההנחה היא שהוא לבן.

הערה 4: צבע רקע הוא הצבע המצוין של התכנים שמעליו יוגש הטקסט בשימוש רגיל. אם צבע רקע אינו מצוין כאשר צבע הטקסט מצוין זהו מחדל, כיוון שלא ידועה ברירת המחדל של צבע הרקע אצל המשתמש ולא ניתן לאמוד אותה לשם קונטרסט מספיק. מאותה סיבה, זהו מחדל אם לא מצוין צבע הטקסט כאשר מצוין צבע הרקע.

הערה 5: כאשר יש גבול סביב האות, הגבול עשוי להוסיף קונטרסט וישמש בחישוב הקונטרסט בין האות לבין הרקע שלה. גבול צר סביב האות ישמש כאות. גבול רחב סביב האות הממלא את הפרטים הפנימיים של האותיות משמש בתור הילה ויחשב לרקע.

הערה 6: יש להעריך עמידה בתקן WCAG עבור צמדי צבעים המצוינים בתכנים שכותב מצפה שיופיעו זה לצד זה בתצוגה טיפוסית. כותבים אינם צריכים להביא בחשבון תצוגות יוצאות דופן, כמו שינויי צבעים הנעשים על ידי סוכן המשתמש, מלבד במקומות ששינוי כזה נגרם על ידי קוד של כותב.

רצף קריאה נכון - correct reading sequence

כל רצף בו מילים ופיסקאות מוצגות בסדר שאינו משנה את משמעות התכנים.

מצב-חירום - emergency

מצב או התרחשות פתאומיים בלתי צפויים הדורשים פעולה מיידית לשמירת בריאות, בטיחות, או רכוש.

חיוני - essential

אם יוסר, ישנה באופן בסיסי את המידע או את תפקוד התכנים, ומידע ותפקוד אינם ניתנים להשגה באופן אחר העומד בתקן.

תיאור שמע מורחב – extended audio description

תיאור שמע שנוסף להצגה אורקולית על ידי עצירת הווידאו כך שיש זמן להוספת תיאור נוסף.

הערה: טכניקה זו משמשת רק כאשר משמעות הוידאו תאבד ללא תיאור השמע הנוסף וההפסקות בין דיאלוג/הקראה הינן קצרות מידי.

הבזק - flash

צמד שינויים מנוגדים בבהירות יחסית העלול לגרום התקפים אצל אנשים מסוימים אם הוא גדול מספיק ונמצא בטווח התדר המתאים

הערה 1: ראו ספים להבזק כללי ולהבזק אדום למידע על סוגים אסורים של הבזק

הערה 2: ראו גם הבהוב.

תפקוד - functionality

תהליכים ותוצאות הניתנים להשגה באמצעות פעולת משתמש

ספים להבזק כללי ולהבזק אדום - general flash and red flash thresholds

הבזק או רצף תמונות המשתנה במהירות הינו מתחת לסף (כגון מעברי תכנים) אם מתקיים תנאי כלשהו מבין התנאים הבאים:

 1. אין יותר משלושה הבזקים כלליים ו / או לא יותר משלושה הבזקים אדומים בתוך משך זמן כלשהו בן שניה אחת; או

 2. האזור המשולב של ההבזקים המופיעים באותו זמן תופס לא יותר מאשר סך הכל של 0.006 סטרדיאנים (steradians) בתוך 10 מעלות כלשהן של שדה ראייה על המסך (25% של 10 מעלות כלשהן מתוך שדה ראייה על המסך) במרחק צפייה אופייני

כאשר:

 • הבזק כללי מוגדר כצמד של שינויים מנוגדים בבהירות יחסית של 10% או יותר ממקסימום הבהירות היחסית כאשר בהירות יחסית של הדמות הכהה הינה מתחת 0.90; וכאשר "צמד שינויים מנוגדים" הוא הגדלה ואחריה הקטנה, או הקטנה ואחריה הגדלה, ו-

 • הבזק אדום מוגדר כצמד כלשהו של מעברים מנוגדים הכוללים אדום רווי.

יוצא מן הכלל: הבזק בצורה עדינה ומאוזנת כמו רעש לבן או לוח דמקה מתחלף עם "ריבועים" קטנים מ-0.1 מעלה (של שדה ראייה במרחק צפייה טיפוסי) בצד אינו מפר את הסף.

הערה 1: עבור תכנים כלליים של תוכנה או רשת, שימוש במרובע של 341 על 256 פיקסלים במקום כלשהו על אזור המסך המוצג כאשר התכנים נצפים ב-1024 על 768 פיקסלים יספקו הערכה טובה ל 10 מעלות שדה ראייה עבור גדלי מסך ומרחקי צפייה תקניים (למשל מסך 15-17 אינץ' במרחק 22-26 אינצ'ים) (צגים בעלי הפרדה גבוהה יותר המראים את אותו ציור של התכנים מניבים דמויות קטנות ומוגנות יותר כך שמשתמשים בהפרדה נמוכה להגדרת הספים).

הערה 2: מעבר הוא השינוי בבהירות היחסית (או בבהירות/בצבע היחסיים עבור הבזק אדום) בין נקודות סמוכות של שיא ושפל בתרשים במדידה של בהירות יחסית (או של בהירות/צבע יחסיים עבור הבזק אדום) מול הזמן.

הערה 3: הגדרת העבודה הנוכחית בתחום ל"צמד מעברים מנוגדים הכוללים אדום רווי" היא כאשר, עבור כל אחד מהמצבים המעורבים בכל מעבר או שניהם, R/(R+ G + B) >= 0.8, והשינוי בערך של R-G-B) x 320) הינו > 20 (ערכים שליליים של R-G-B) x 320) נקבעים כאפס) עבור שני המעברים. ערכי B,G,R, נעים בין 0 ל-1 כמו שמצוין בהגדרה של "בהירות יחסית". [HARDING-BINNIE].

הערה 4: קיימים כלים לבצוע ניתוח מתוך הקלטה של מסך וידאו. על כל פנים, אין צורך בכלי להערכה של תנאי זה במידה וההבזק הינו קטן או זהה ל-3 הבזקים בשניה אחת כלשהי. התכנים עוברים באופן אוטומטי (ראו #1 ו-#2 לעיל).

שפת אנוש – human language

שפה המדוברת, נכתבת או מסומנת (דרך אמצעי ראייה או מישוש) לתקשור עם בני אדם.

הערה: ראו גם שפת סימנים.

ניב - idiom

צירוף מילים שלא ניתן להסיק את משמעותו מהמשמעות הנפרדת של המילים והמילים המסוימות אינן ניתנות להחלפה ללא איבוד המשמעות.

הערה: אי אפשר לתרגם ניבים באופן ישיר, מילה במילה, ללא איבוד משמעותם (התרבותית או תלוית-השפה).

דוגמה 1: באנגלית, המשמעות של "spilling the beans" היא "גילוי סוד". אבל "knocking over the beans" או "spilling the vegetables" משמעותם אחרת.

דוגמה 2: ביפנית, צירוף המילים "さじを投げる" בתרגום ליטרלי הוא "הוא זורק כף", אך משמעות הביטוי היא שהוא לא יכול לעשות כלום וסוף סוף הוא מוותר.

דוגמה 3: התרגום הליטרלי של "Hij ging met de kippen op stok" מהולנדית לעברית הוא "הוא הלך לישון על המוט עם התרנגולות", אך המשמעות היא שהוא הלך לישום מוקדם.

תמונת טקסט – image of text

טקסט שהועבר לצורה לא טקסטואלית (כגון תמונה) על מנת להשיג אפקט חזותי מסוים.

הערה: הגדרה זו אינה כוללת טקסט שהינו חלק מתמונה המכילה תכנים חזותיים חשובים אחרים.

דוגמה: שם של אדם על תגית-שם בתמונה.

למידע בלבד- informative

למטרות מידע ולא נדרש לעמידה בתקן.

הערה: תכנים הנדרשים עבור עמידה בתקן נקראים "נורמטיביים".

שגיאת קלט – input error

מידע שנמסר על ידי המשתמש ואינו מתקבל.

הערה: זה כולל:

 1. מידע שנדרש על ידי דף הרשת אך הושמט על ידי המשתמש

 2. מידע שסופק על ידי המשתמש אך חרג מהמבנה או מהערכים הנדרשים של הנתונים

שפה מקצועית - jargon

מילים שנעשה בהן שימוש מסוים על ידי אנשים בתחום מסוים.

דוגמה: המילים מקשים דביקים (StickyKeys) הן מילים בשפה מקצועית בתחום נגישות/טכנולוגיית עזר.

מנשק מקלדת – keyboard interface

מנשק המשמש את התוכנה לקבלת קלט של הקלדה.

הערה 1: מנשק מקלדת מאפשר למשתמשים להזין קלט של הקלדה לתכניות גם כאשר הטכנולוגיה המקומית אינה מכילה מקלדת

דוגמה: למסך מגע של PDA ישנו מנשק מקלדת הבנוי לתוך מערכת ההפעלה שלו ובנוסף גם מחבר למקלדות חיצוניות. יישומים על ה-PDA יכולים להשתמש במנשק לקבלת קלט מקלדת או ממקלדת חיצונית או או מיישומים אחרים המספקים חיקוי של פלט מקלדת, כמו מפענחי כתב יד או יישומים של המרת דיבור לטקסט בעלי תפקודיות של "הדמיית מקלדת".

הערה 2: פעולת היישום (או חלקים מן היישום) באמצעות הדמיית עכבר המופעלת על ידי מקלדת, כמו מקשי עכבר (MouseKeys), אינה מוגדרת כפעולה באמצעות מנשק מקלדת כיוון שפעולת התכנית מתבצעת דרך מנשק התקן ההצבעה שלה, לא דרך מנשק המקלדת שלה.

תווית - label

טקסט או רכיב אחר עם חלופה טקסטואלית אשר מוצג למשתמש לשם זיהוי רכיב בתוך תוכני רשת

הערה 1: תווית מוצגת לכל המשתמשים בעוד השם עלול להיות סמוי ולהיחשף רק על ידי טכנולוגיית עזר. בהרבה מקרים (אך לא בכולם) השם והתווית זהים.

הערה 2: המונח תווית אינו מוגבל לגוף התווית ב-HTML.

קנה מידה גדול (טקסט) – (large scale (text

בעל הדגשה (bold) של 18 נקודות או 14 נקודות לפחות או גודל גופן שיפיק גודל שווה ערך עבור גופנים סינים, יפנים וקוריאנים (CJK)

הערה 1:בעל הדגשה (bold) של 18 נקודות או 14 נקודות לפחות או גודל גופן שיפיק גודל שווה ערך עבור גופנים סינים, יפנים וקוריאנים (CJK)

הערה 2: גודל גופן הוא הגודל בזמן מסירת התכנים. אין זה כולל שינוי גודל שעשוי לבצע המשתמש.

הערה 3: הגודל האמיתי של התו אותו רואה המשתמש תלוי גם בגודל שהגדיר הכותב וגם בצג של המשתמש או בקביעות של סוכן המשתמש. עבור גופנים נפוצים בגוף המסמך, 14 ו-18 נקודות הינן שוות ערךכ ל-1.2 ולכ-1.5 פיקא (em), או לכ-120% או לכ-150% מגודל ברירת המחדל עבור המסמך עצמו (בהנחה שהגופן של המסמך הוא 100%), אך כותבים יצטרכו לבדוק זאת עבור הגופנים המסוימים בהם נעשה שימוש. כאשר גופנים מוגדרים ביחידות יחסיות, גודל נקודה אמיתי מחושב על ידי סוכן המשתמש עבור הצג. יש לקבל את גודל הנקודה מסוכן המשתמש, או לחשב אותו על בסיס מידות הגופן כפי שעושה זאת סוכן המשתמש, בעת הערכת אמת מידה זו להצלחה. משתמשים בעלי ראייה חלשה יהיו אחראים לבחירת הקביעות המתאימות.

הערה 4: כאשר משתמשים בטקסט ללא קביעת גודל הגופן, סביר יהיה להניח שגודל הטקסט יהיה כגודל הגופן הקטן ביותר בדפדפנים נפוצים עבור טקסט בלתי מוגדר. אם נמסרת כותרת דרג 1 בגופן 14 נקודות מודגש (bold) או גבוה מזה בדפדפנים נפוצים, אזי יהיה סביר להניח שזה יהיה טקסט גדול. ניתן לחשב קנה מידה יחסי מתוך גדלי ברירת המחדל באופן דומה.

הערה 5: הגדלים של 18 ו-14 נקודות עבור טקסט לטיני נלקחים מתוך גודל המינימום עבור אותיות גדולות (14 נקודות) וגודל גופן תקני גדול יותר (18 נקודות). עבור גופנים אחרים כמו שפות CJK, הגדלים "שווי הערך" יהיו גודל מינימלי של אותיות גדולות המשמשות בשפות אלו והגודל הבא הגדול יותר של האותיות הגדולות התקניות.

התחייבויות משפטיות – legal commitments

עסקות בהן לוקח האדם על עצמו התחייבות או טובת הנאה המחייבות אותו באופן חוקי

דוגמה: רשיון נישואין, מסחר במניות (כספי וליגלי), צוואה, הלוואה, אימוץ, התגייסות לצבא, חוזה מסוג כלשהו, וכו'.

מטרת הקישור - link purpose

סוג התוצאה המושגת על ידי הפעלת ההיפר-קישור

חי - live

מידע שנלקח מתוך אירוע בעולם האמיתי והועבר לקולט ללא עיכוב נוסף על עיכוב שידור

הערה 1: עיכוב שידור הינו עיכוב (בדרך כלל ממוכן) קצר, למשל כזה המשמש למתן זמן למשדר ליצור תור או לבדוק את הזנת השמע (או הוידאו), אך אינו מספיק כדי לאפשר עריכה ניכרת.

הערה 2: אם מידע מיוצר לחלוטין על ידי מחשב, הוא אינו חי.

רמה של חטיבת-ביניים - lower secondary education level

תקופת לימוד של שנתיים או שלוש המתחילה אחרי השלמת שש שנות לימוד ומסתיימת תשע שנים אחרי התחלת חינוך יסודי

הערה: הגדרה זו מבוססת על הסיווג התקני הבינלאומי לחינוך [אונסקו].

מנגנון - mechanism

תהליך או טכניקה להשגת תוצאה

הערה 1: המנגנון יכול להיות מסופק באופן חיצוני בתוך התכנים, או יכול להיות מנגנון שניתן לסמוך עליו שיסופק על ידי הפלטפורמה או על ידי סוכני משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות.

הערה 2: על המנגנון לענות על כל אמותהמידה להצלחה עבור דרגת העמידה בתקן הנדרשת.

חלופת מדיה לטקסט - media alternative for text

מדיה המציגה מידע שאינו עודף על זה המוצג כבר בטקסט (ישירות או באמצעות חלופות טקסטואליות)

הערה: חלופת מדיה לטקסט ניתנת עבור אלה המפיקים תועלת מתצוגה חלופית לטקסט. חלופות מדיה יכולות להיות שמע-בלבד, וידאו-בלבד (כולל וידאו של שפת סימנים), או שמע-וידאו.

שם - name

טקסט שבאמצעותו התוכנה יכולה לזהות מרכיב בתוך תכני הרשת עבור המשתמש

הערה 1: השם יכול להיות סמוי ולהיחשף על ידי טכנולוגיית עזר, בעוד תווית מוצגת לכל המשתמשים. במקרים רבים (אם כי לא בכולם), התווית והשם זהים.

הערה 2: אין קשר בין זה לבין "name" ב-HTML.

מנווט באופן רצוף - navigated sequentially

מנווט בסדר שהוגדר לקידום המוקד (מפרט אחד לבא אחריו) תוך שימוש במנשק מקלדת

תכנים לא טקסטואליים – non-text content

תכנים כלשהם שאינם רצף של תווים הניתנים לזיהוי ע"י תוכנה או כאשר הרצף אינו מבטא משהו בשפת אנוש

הערה: זה כולל אמנות ASCII (שהיא תבנית של תווים), אמוטיקונים (emoticons), שפה מקוונת (leetspeak – שימוש בהחלפת תווים), ותמונות המייצגות טקסט

נורמטיבי - normative

נדרש עבור עמידה בתקן

הערה 1: ניתן לעמוד בתקן של מסמך זה במגוון דרכים מוגדרות-היטב

הערה 2: תכנים המזוהים כ"למידע בלבדים" או כ"לא-נורמטיביים" אינם נדרשים כלל לצורך עמידה בתקן.

על חלון בגודל מסך - on a full-screen window

על גודל צג המחשב השולחני/הנייד הנפוץ ביותר בחלון מוגדל למקסימום

הערה: כיוון שאנשים מחזיקים במחשבים שלהם במשך מספר שנים, עדיף לא לסמוך על הרזולוציות של צגי המחשבים השולחניים/הניידים החדישים ביותר, אלא לקחת בחשבון את הרזולוציות של צגי המחשבים השולחניים/הניידים הנפוצים במשך שנים אחדות בעת ביצוע הערכה זו.

מופסק - paused

נעצר בעקבות דרישת משתמש ולא חודש עד שמשתמש דרש זאת

מוקלט מראש - prerecorded

מידע שאינו חי

הצגה - presentation

מסירת התכנים בצורה שתורגש על ידי משתמשים

רמת בית ספר יסודי – primary education level

תקופת זמן של שש שנים המתחילה בין הגילאים חמש לשבע, אף ללא חינוך קודם.

הערה: הגדרה זו מבוססת על הסיווג התקני הבינלאומי לחינוך [אונסקו].

תהליך - process

סדרת פעולות של משתמש כאשר כל אחת מהן נדרשת כדי להשלים פעילות

דוגמה 1: שימוש מוצלח בסדרה של דפי רשת באתר קניות דורש ממשתמשים לצפות במוצרים חלופיים, במחירים ובהצעות, לבחור מוצרים, למסור הזמנה, לספק מידע למשלוח ולספק מידע לתשלום.

דוגמה 2: דף רישום חשבון דורש השלמה מוצלחת של מבחן טיורינג לפני שניתן לגשת אל טופס הרישום.

זיהוי ע"י תוכנה (ניתן לזיהוי ע"י תוכנה) – (programmatically determined (programmatically determinable

קביעה על ידי תוכנה מתוך נתונים שסופקו על ידי הכותב ונמסרו באופן בו יכולים סוכני משתמש שונים, כולל טכנולוגיות מסייעות, לחלץ ולהציג את המידע למשתמשים באופנים שונים.

דוגמה 1: נקבע בשפת סימני עריכה מתוך מרכיבים ותכונות הנגישים ישירות לטכנולוגיית עזר הזמינה בדרך כלל.

דוגמה 2: נקבע מתוך מבני נתונים של טכנולוגיה מסוימת בשפה נטולת סימני עריכה ונחשף לטכנולוגיית עזר באמצעות API לנגישות הנתמך על ידי טכנולוגיית עזר הזמינה בדרך כלל.

הקשר של קישור המזוהה ע"י תוכנה - programmatically determined link context

מידע נוסף הניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך קשרים לקישור, המשולב עם הטקסט של הקישור, והמוצג למשתמשים באופנים שונים

דוגמה: ב-HTML, מידע הניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך קישור באנגלית כולל טקסט הנמצא בפיסקה, ברשימה, או בתא-טבלה של הקישור או בתא כותרת של טבלה אשר משויך לתא-הטבלה המכיל את הקישור.

הערה: כיוון שקוראי מסך מפענחים סימני פיסוק, הם מסוגלים לספק גם את ההקשר מתוך המשפט הנוכחי, כאשר המוקד נמצא על קישור במשפט זה.

נקבע ע"י תוכנה – programmatically set

נקבע על ידי תוכנה תוך שימוש בשיטות שאינן נתמכות על ידי סוכני משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות

קישוט בלבד – pure decoration

משמש למטרות אסתטיות בלבד, אינו מספק מידע, ואינו מבצע פעולה

עזרה: טקסט הינו מקשט בלבד אם המילים ניתנות לארגון מחדש או להחלפה ללא שינוי התכלית שלהן.

דוגמה: לעמוד השער של מילון יש מילים בטקסט בהיר מאד ברקע.

אירוע זמן-אמת – real-time event

אירוע אשר א) מתרחש בזמן הצפייה וגם ב) אינו נוצר באופן מלא על ידי התכנים

דוגמה 1: שידור רשת של הופעה חיה (מתרחש בזמן הצפייה ואינו מוקלט מראש).

דוגמה 2: מכירה פומבית מקוונת בה אנשים נותנים הצעות מחיר (מתרחשת בזמן הצפייה)

דוגמה 3: אינטראקציה של בני אדם חיים בעולם וירטואלי תוך שימוש באווטרים (אינו מיוצר לחלוטין על ידי התכנים ומתרחש בזמן הצפייה)

קשרים - relationships

סמיכות בעלת משמעות בין חלקי תכנים נפרדים

בהירות יחסית - relative luminance

הבהירות היחסית של נקודה כלשהי במרחב צבע, מנורמלת ל-0 עבור השחור הכהה ביותר ול-1 עבור הלבן הבהיר ביותר

הערה 1: עבור מרחב הצבעים של sRGB, הבהירות היחסית של צבע מוגדרת כ: L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B, כאשר G, R ו-B מוגדרים כ:

 • if RsRGB <= 0.03928 then R = RsRGB/12.92 else R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

 • if GsRGB <= 0.03928 then G = GsRGB/12.92 else G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

 • if BsRGB <= 0.03928 then B = BsRGB/12.92 else B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

ו-RsRGB, GsRGB, ו-BsRGB מוגדרים כ:

 • RsRGB = R8bit/255

 • GsRGB = G8bit/255

 • BsRGB = B8bit/255

הסימן "^" הוא האופרטור של העלאה בחזקה (הנוסחה נלקחה מ-[sRGB] ו-[IEC-4WD]).

הערה 2: כמעט כל המערכות בהן משתמשים כיום לצפייה בתוכני רשת מניחות קידוד sRGB. אם לא ידוע שמרחב צבע אחר ישמש לעיבוד ותצוגה של תכנים, כותבים צריכים לתת הערכה באמצעות מרחב צבע של sRGB. אם משתמשים במרחבי צבע אחרים, ראו הבנת אמת מידה להצלחה 1.4.3.

הערה 3: אם מתרחש ערבוב צבעים אחרי ההעברה, אזי נעשה שימוש בערך צבע המקור. עבור צבעים המעורבבים במקור, יש להשתמש בממוצע הערכים של הצבעים המעורבבים (ממוצע R, ממוצע G, וממוצע B).

הערה 4: קיימים כלים לחישוב אוטומטי בעת בדיקת קונטרסט והבזק.

הערה 5: קיימת גרסת MathML של הגדרת בהירות יחסית.

לסמוך עליה (טכנולוגיה שניתן) –(relied upon (technologies that are

התכנים לא יעמדו בתקן אם טכנולוגיה זו מופסקת או לא נתמכת

תפקיד - role

טקסט או מספר שבאמצעותו יכולה התכנה לזהות את תפקוד הרכיב בתוך תוכני רשת

דוגמה: מספר המציין אם תמונה מתפקדת כהיפר-קישור, לחצן פקודה (command button), או כתיבת סימון (check box).

תפקוד זהה – same functionality

אותה תוצאה בעת השימוש

דוגמה: לכפתור "חיפוש" בדף רשת אחד ולכפתור "מצא" בדף רשת אחר עשויים להיות הן שדה להקלדת מונח והן רשימת נושאים באתר הרשת הקשורים למונח שנמסר. במקרה זה, לשניהם יהיה אותו תפקוד אך הם לא יסומנו באותה תווית.

סדר יחסי זהה – same relative order

מיקום זהה יחסית לפריטים אחרים

הערה: פריטים נחשבים כנמצאים בסדר יחסי זהה אפילו אם פריטים אחרים מוכנסים לסדר המקורי או מוסרים ממנו. למשל, הרחבת תפריטי ניווט עשויה להכניס רמה נוספת של פרטים או חלק של ניווט משני עשוי להתווסף לתוך סדר הקריאה.

עונה על אמת מידה להצלחה - satisfies a success criterion

אמת מידה להצלחה אינה מחזירה תוצאת 'false' (נכשל) כאשר מחילים אותה על הדף

קטע - section

חלק עצמאי של תכנים כתובים המטפלים באחד או יותר נושאים או רעיונות, הקשורים זה לזה

הערה: קטע עשוי להיות מורכב מפסקה אחת או יותר ולהכיל גרפיקה, טבלאות, רשימות ותתי-קטעים.

מערכת של דפי רשת - set of Web pages

אוסף של דפי רשת החולקים מטרה משותפת ושנוצרו על ידי אותו כותב, קבוצה או ארגון

הערה: גרסאות שפה שונות ייחשבו כמערכות שונות של דפי רשת.

שפת סימנים – sign language

שפה המשתמשת בצירופים של תנועות ידיים וזרועות, הבעות פנים, או תנוחות גופניות להעברת משמעות

תרגום לשפת סימנים - sign language interpretation

תרגום של שפה אחת, בדרך כלל שפה מדוברת, לשפת סימנים

הערה: שפות סימנים אמיתיות הינן שפות בלתי תלויות שאינן קשורות לשפה/ות המדוברת/ות של אותה ארץ או אותו איזור.

התנסות חושית מסוימת - specific sensory experience

התנסות חושית שאינה של קישוט לחלוטין ועיקרה אינו להעביר מידע חשוב או לבצע תפקוד

דוגמה: דוגמהות כוללות הופעת חליל סולו, עבודות של אמנות חזותית, וכו'.

מבנה - structure
 1. האופן בו חלקי דף רשת מאורגנים אחד ביחס לשני; ו-

 2. האופן בו מאורגן אוסף של דפי רשת

תכנים משלימים - supplemental content

תכנים נוספים המדגימים או מבהירים את התכנים הראשיים

דוגמה 1: גרסת שמע של דף רשת.

דוגמה 2: איור של תהליך מורכב.

דוגמה 3: פיסקה המסכמת את התוצאות וההמלצות העיקריות שנעשו בעבודת מחקר.

מדיה מסונכרנת - synchronized media

שמע או וידאו מסונכרנים עם צורה אחרת להצגת מידע ו/או עם רכיבים מבוססי-זמן, אלא אם כן המדיה היא חלופת מדיה לטקסט המתויגת בבירור ככזו.

טכנולוגיה (תוכני רשת) – (technology (Web content

מנגנון לפענוח הנחיות למסירה, מנוגן או מבוצע על ידי סוכני משתמש

הערה 1: "טכנולוגיית רשת" והמילה "טכנולוגיה" (כאשר היא מופיעה לחוד) מתייחסות שתיהן לטכנולוגיות של תוכני רשת.

הערה 2: טכנולוגיות של תוכני רשת עשויות לכלול שפות סימני עריכה, מבני נתונים, או שפות תכנות בהן עשויים הכותבים להשתמש בעצמם או בשילוב ליצירת חוויית משתמש-קצה המתפרסת מדפי רשת סטטיים עד להצגות במדיה מסונכרנת ועד ליישומי רשת דינמיים.

דוגמה: דוגמהות נפוצות אחדות של טכנולוגיות תוכני רשת כוללות Flash,JavaScript, PDF, PNG, SVG, CSS, HTML.

טקסט - text

רצף של תווים הניתנים לזיהוי ע"י תוכנה, כאשר הרצף מבטא דבר-מה בשפת אנוש

חלופת טקסט – text alternative

טקסט המקושר בצורה תכניתית עם תכנים לא טקסטואליים או שמתייחסים אליו מתוך טקסט המקושר בצורה תכניתית לתכנים לא טקסטואליים. טקסט מקושר בצורה תכניתית הינו טקסט שמיקומו ניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך התכנים הלא טקסטואליים.

דוגמה: תמונה של שרטוט מתוארת בטקסט בפיסקה העוקבת לשרטוט. חלופת הטקסט הקצרה עבור השרטוט מציינת כי תיאור יבוא בהמשך.

הערה: פנו להבנת חלופות טקסטואליות עבור מידע נוסף

משמש באופן יוצא דופן או מוגבל - used in an unusual or restricted way

מילים המשמשות באופן כזה שדורש מהמשתמשים לדעת בדיוק איזו הגדרה ליישם כדי להבין נכון את התכנים

דוגמה: משמעות המונח "גיג" (gig) שונה כאשר הוא מופיע בדיון על מופעים מוסיקליים ממשמעותו כשהוא מופיע בכתבה על מקום בכונן קשיח של מחשב, אך ההגדרה ההולמת ניתנת לבחירה מתוך ההקשר. בניגוד לכך, המילה "טקסט" משמשת באופן מסויים מאד ב-WCAG 2.0, לכן ניתנת הגדרה במילון המונחים.

סוכן משתמש – user agent

תוכנה כלשהי המביאה ומציגה תוכני רשת עבור משתמשים

דוגמה: דפדפני רשת, נגני מדיה, תוספים (plug-ins), ותכניות אחרות – כולל טכנולוגיות מסייעות – המסייעות בהבאה ומסירה של תוכני רשת ואינטראקציה איתם.

נתוני משתמש - user-controllable

נתונים המיועדים להיחשף לגישת משתמשים

הערה: ההגדרה אינה מתייחסת לדברים כגון לוגים אינטרנטיים ונתוני ניטור של מנועי חיפוש

דוגמה: שדות שם וכתובת עבור חשבון משתמש.

רכיב מנשק משתמש – user interface component

חלק מתוך התכנים הנתפס על ידי משתמשים כפקד יחיד עבור תפקוד מסוים

הערה 1: ריבוי רכיבים של מנשק משתמש עשוי להיות מיושם כיחידה תכניתית אחת. כאן רכיבים אינם קשורים לטכניקות של תכנות, אלא למה שהמשתמש תופס כפקדים נפרדים.

הערה 2: רכיבי מנשק משתמש כוללים פרטים של טפסים וקישורים וכמו כן גם רכיבים שנוצרו על ידי scripts.

דוגמה: "פקד" של יישומון (applet) שניתן לשימוש להתקדמות בתוך התכנים בשורה או בדף או בגישה אקראית. כיוון שכל אחד מהאופנים הללו זקוק לשם ולאפשרות קביעה נפרדת, כל אחד מהם יהיה "רכיב מנשק משתמש".

וידאו - video

הטכנולוגיה של תמונות או דמויות נעות או עוקבות

הערה: ניתן ליצור וידאו מדמויות מצוירות או מצולמות, או מדמויות משני הסוגים.

וידאו-בלבד – video-only

הצגה מבוססת זמן המכילה רק וידאו (לא שמע ולא אינטראקציה)

אשנב - viewport

אובייקט בתוכו סוכן המשתמש מציג תכנים

הערה 1: סוכן המשתמש מציג תכנים באמצעות אשנב אחד או יותר כולל חלונות, מסגרות, רמקולים, וזכוכיות מגדלת וירטואליות. אשנב עשוי להכיל אשנב אחר (כגון מסגרות במבנה מקונן). רכיבי מנשק שנוצרו על ידי סוכן המשתמש כמו מנחים (prompts), תפריטים, והתראות הם אינם אשנבים.

הערה 2: הגדרה זו מבוססת על מילון המונחים של הנחיות לנגישות סוכן משתמש 1.0.

מותאם חזותית – visually customized

הגופן, הגודל, הצבע והרקע ניתנים לקביעה

דף רשת – Web page

משאב בלתי-משובץ (non embeded) שנלקח מ-URI יחיד המשתמש ב-HTTP ובנוסף משאבים אחרים כלשהם אשר משמשים למסירה או מיועדים למסירה ביחד איתו על ידי סוכן משתמש

הערה 1: כדי להיחשב דף רשת, למטרת עמידה בתקן של הנחיות אלו, משאב חייב להיות "בלתי משובץ" בתחום העמידה בתקן.

הערה 2: כדי להיחשב דף רשת, למטרת עמידה בתקן של הנחיות אלו, משאב חייב להיות "בלתי משוכן" (“non-embeded”) בתחום העמידה בתקן.

דוגמה 1: משאב רשת כולל כל התמונות המשובצות ומדיה.

דוגמה 2: תכנית דואר רשת הבנויה באמצעות JavaScript א-סינכרוני ו-AJAX) XML). התכנית חיה כולה ב- http://example.com/mail, אך כוללת תיבת דואר נכנס, אזור רשימת כתובות, ולוח שנה. ניתנים קישורים או לחיצים המביאים את תיבת הדואר הנכנס, רשימת הכתובות, או לוח השנה לכדי הצגה, אך אינם משנים את ה-URI של הדף בכללותו.

דוגמה 3: אתר שער ניתן להתאמה, מקום בו משתמשים יכולים לבחור תכנים להדפסה מתוך מערכת מודולים של תכנים שונים.

דוגמה 4: כאשר אתה מזין http://shopping.example.com בדפדפן שלך, אתה מזין סביבת קניות אינטראקטיבית בה אתה משוטט באופן חזותי בחנות תוך כדי שאתה מושך מוצרים מהמדפים סביבך לתוך עגלת קניות חזותית הנמצאת מולך. הקשה על מוצר גורמת לו להיות מוצג יחד עם דף מפרט מרחף לצידו. זה יכול להיות אתר רשת בדף אחד או רק דף אחד מתוך אתר רשת.

נספח ב: שלמי תודה

סעיף זה הינו למידע בלבד.

פרסום זה מומן בחלקו בעזרת הקרנות הפדרליות של משרד החינוך של ארצות הברית (U.S. Department of Education), המכון הלאומי למחקר של אי כושר ושיקום (National Institute on Disability and Rehabilitation Research - NIDRR) תחת חוזה מספר ED05CO0039. תכולת פרסום זה אינה משקפת בהכרח את העמדות או את המדיניות של משרד החינוך של ארצות הברית, וכך גם הזכרת שמות מסחריים, מוצרים מסחריים, או ארגונים אינה מעידה על אישורם על ידי ממשלת ארצות הברית.

מידע נוסף אודות שיתוף פעולהבקבוצת העבודה של הנחיות לנגישות בתוכני רשת (Web Content Accessibility Guidelines Working Group - WCAG WG) ניתן למצוא בבאתר הבית של קבוצת העבודה.

משתתפים פעילים ב-WCAG WG בזמן הפרסום

 • (Bruce Bailey (U.S. Access Board

 • (Frederick Boland (NIST

 • (Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin

 • (Sofia Celic (W3C Invited Expert

 • (Michael Cooper (W3C

 • (Roberto Ellero (International Webmasters Association / HTML Writers Guild

 • (Bengt Farre (Rigab

 • (Loretta Guarino Reid (Google

 • Katie Haritos-Shea

 • (Andrew Kirkpatrick (Adobe

 • (Drew LaHart (IBM

 • (Alex Li (SAP AG

 • (David MacDonald (E-Ramp Inc.

 • (Roberto Scano (International Webmasters Association / HTML Writers Guild

 • (Cynthia Shelly (Microsoft

 • (Andi Snow-Weaver (IBM

 • (Christophe Strobbe (DocArch, K.U.Leuven

 • (Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin

משתתפי WCAG WG פעילים אחרים לשעבר ותורמים אחרים ל-WCAG 2.0

Shadi Abou-Zahra, Jim Allan, Jenae Andershonis, Avi Arditti, Aries Arditi, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Patrice Bourlon, Judy Brewer, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, James Coltham, James Craig, Tom Croucher, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Pete DeVasto, Don Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Lainey Feingold, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiֳ©rrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Carlos Iglesias, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Jyotsna Kaki, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, William Loughborough, Greg Lowney, Luca Mascaro, Liam McGee, Jens Meiert, Niqui Merret, Alessandro Miele, Mathew J Mirabella, Charles McCathieNevile, Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Sailesh Panchang, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Adam Victor Reed, Chris Ridpath, Lee Roberts, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Gian Sampson-Wild, Joel Sanda, Gordon Schantz, Lisa Seeman, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Neil Soiffer, Jeanne Spellman, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, Makoto Ueki, Eric Velleman, Dena Wainwright, Paul Walsch, Takayuki Watanabe, Jason White.

נספח ג: מראי מקום

סעיף זה הוא למידע בלבד.

CAPTCHAA
The CAPTCHA Project, Carnegie Mellon University. הפרויקט הינו מקוון ב-http://www.captcha.net/.
HARDING-BINNIE
Harding G. F. A. and Binnie, C.D., Independent Analysis of the ITC Photosensitive Epilepsy Calibration Test Tape. 2002.
IEC-4WD
IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB. May 5, 1998.
sRGB
"A Standard Default Color Space for the Internet - sRGB," M. Stokes, M. Anderson, S. Chandrasekar, R. Motta, eds., Version 1.10, November 5, 1996. העתק של מסמך זה נמצא ב-http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html.
אונסקו - UNESCO
International Standard Classification of Education, 1997. עותק של התקן נמצא ב-http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm.
WCAG10
Web Content Accessibility Guidelines 1.0, G. Vanderheiden, W. Chisholm, I. Jacobs, Editors, W3C Recommendation, 5 May 1999, http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/. . הגרסה האחרונה של WCAG 0.1 נמצאת ב-http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/.
WCAG10
הגרסה המתורגמת האחרונה של WCAG 0.1 נמצאת ב-http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_1.0.html.
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!