חיפוש

תקנון שימוש באפליקצייה

כללי

 1. ברוכים הבאים לאפליקצייה לבדיקת מיקומים מבית עשהאל דרייר בע"מ. הגישה לאפליקצייה והשימוש באפליקצייה כפוף לתקנון המפורט להלן. הינך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה.
  הרישום לשימוש באפליקצייה / עצם השימוש – מעידים על הסכמה לתקנון זה. התקנון מנוסח בלשון זכר, אך פונה ל-2 המינים כאחד. פניה ליחיד תחשב גם כפניה לרבים ולהפך. חברת עשהאל דרייר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, במידה ותראה לנכון, מכל סיבה.
 2. האפליקצייה מאפשרת לעקוב אחר דירוגי מילות מפתח של אתרים שונים, כך שכל יום ידע המשתמש מה המיקום שלו במנוע החיפוש לאותה מילת מפתח. ניתן לצפות בגרפי התקדמות של כל מילה, להנפיק דו"ח מסכם למייל ועוד.
 3. כל אדם רשאי להשתמש באפליקציה לקבלת מידע בלבד.
 4. חברת עשהאל דרייר בע"מ אינה מתחייבת שהאפליקצייה (או חלק ממנה) תעבוד באופן תקין, סביר להניח שעלולות לצוץ תקלות מעת לעת. חברת עשהאל דרייר בע"מ תתקן / לא תתקן את התקלות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

רישום לאפליקציה

 1. השימוש באפליקצייה מותנה ברישום הכולל פרטים מזהים. הנך מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים ומדויקים ולא יעשה שימוש באפליקצייה תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות למישהו אחר. שם המשתמש שבו תבחר להשתמש אינו כפוף לזכויותיו של אחר. לא יעשה שימוש בשמו של אדם אחר, במקרה של שינוי פרט כלשהו, יבוצע רישום מחדש לאפליקציה. אתה אחראי על כל הפעולות שנעשו ויעשו במסגרת האפליקצייה תחת המשתמש שלך, ועליך לשמור על פרטי החשבון שלך באופן מאובטח. חברת עשהאל דרייר בע"מ לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם ע"י כל שימוש בלי מורשה בחשבון שלך.
 2. כל הנתונים שיוזנו באפליקצייה יעברו לחברת עשהאל דרייר בע"מ וישמשו אותה לכל מטרה. המטרה הראשית לשמה חברת עשהאל דרייר בע"מ אוספת את הנתונים היא הצגת הצעות רלוונטיות ככל האפשר, לדוגמא: אם האתר במעקב הוא אתר עריכת דין, חברת עשהאל דרייר בע"מ תשאף להציג הצעות המתאימות לאתר עריכת דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך ועצם השימוש באפליקצייה מהווה את רצונך והסכמתך למסירת כל הנתונים אשר יוזנו באפליקציה.

 

שימוש באפליקצייה

 1. אתה מתחייב שלא תציג תכנים מהאפליקציה בכל דרל שהיא, באופן שמשנה את העיצוב או מחסיר / מוסיף תכנים כלשהם כגון פרסומות ותכנים מסחריים. לא תפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור של תכנים. כמו כן, הינך מתחייב שלא להזיק לאפליקצייה / לשרת שלה ע"י וירוס או בכל דרך אחרת.
 2. רישום לאפליקצייה מהווה הסכמה לקבלת דיוור אלקטרוני. ניתן להסיר את הרישום לדיוור בכל עת, ע"י לחיצה על הכפתור הייעודי לכך בחלק התחתון של המייל.
 3. מבלי להחסיר מהזכויות והסעדים הנתונים לחברת עשהאל דרייר בע"מ, חברת עשהאל דרייר בע"מ תהא רשאית לחסום את השימוש לך באפליקציה או בחלק מהשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. הינך אחראי להזין פרטים מדוייקים לאפליקצייה.

 

מבצעים, פרסומות והטבות

 1. האפליקציה תציע למשתמשיה מבצעים, הטבות ופרסומות מעת לעת. ההשתתפות כפופה לתנאי המבצע הרלוונטי לאותו מבצע.

 

קניין רוחני

 1. חברת עשהאל דרייר בע"מ נותנת רישיון שימוש מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לבצע שימוש לצרכים אישיים בה, אך ורק לצרכים המתוארים באפליקצייה ובתקנון והכל תוך עמידה בתקנון. כל הזכויות שמורות לחברת עשהאל דרייר בע"מ.
 2. כל המלצה שתישלח לחברת עשהאל דרייר בע"מ בכל דרך, הקשורה לאפליקצייה – חברת עשהאל דרייר בע"מ תוכל לעשות בה שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך לשלם או לפצות למשתמש בדרך כלשהי.
 3. כל הזכויות, מכל סוג שהוא, לרבות קניין רוחני, התכנים, העיצוב, הרעיון, וכל שאר הדברים – שמורות לחברת עשהאל דרייר בע"מ.

 

אחריות

 1. השימוש באפליקציה על אחריותך בלבד. כל התכנים ניתנים לשימוש כמו שהם, ללא אחריות כלשהי. חברת עשהאל דרייר בע"מ לא תישא באחריות ישירה או עקיפה מכל סוג שתנבע משימוש באפליקצייה ובמידה ותהיה טענה כלשהי, הינך מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 2. הינך מתחייב לפצות ולשפות את חברת עשהאל דרייר בע"מ ואת הפועלים מטעמה / בשמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל חוב, הוצאה, נזק או הפסד, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שיכולות להיגרם לחברה, בגין כל מעשה או מחדל שלך, העומדים בניגוד להוראות תקנון זה.

 

מדיניות פרטיות

 1. אתה מכיר בכך ומסכים שחברת עשהאל דרייר בע"מ עשויה לאסוף עליך נתונים לרבות האתרים אחריהם אתה עוקב ומילות המפתח. הרישום לאפליקציה והשימוש בה מהווים את הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתקנון זה.
 2. חברת עשהאל דרייר בע"מ רשאית להפסיק את פעילות האפליקצייה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, או לשנות אותה.
 3. חברת עשהאל דרייר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, ללא מתן הודעה מראש.
 4. על כל סכסוך, הליך משפטי או מחלוקת, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט – בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
 5. תקנון זה מהווה את החוזה המשפטי בינך לבין חברת עשהאל דרייר בע"מ בנוגע לשימושך באפליקצייה.
 6. חברת עשהאל דרייר בע"מ ראשית להעביר או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה בכל זמן וללא הסכמת המשתמשים, לצד ג'.
 7. במידה ויקבע כי חלק מהתקנון אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, שאר התנאים בתקנון ישארו בתוקפם ובלשונם.
 8. עיכוב או הימנעות מצד חברת עשהאל דרייר בע"מ במימוש הזכויות שלה ע"פ תקנון זה, אינן יחשבו כויתור כלשהו.

 

מידע נוסף

באמצעות האפליקצייה, תוכלו לבדוק את המיקומים של מילות המפתח שלכם באופן פשוט, קל ונוח.

כל מה שצריך לעשות זה להוריד את האפליקצייה ולהירשם, לאחר מכן יש להוסיף את האתרים אחריהם תרצו לעקוב, יחד עם מילות המפתח הרצויות והמערכת תבצע סריקה יומית אוטומטית עבורכם עבור כל מילה ומילה שתוגדר.

המערכת יודעת להציג גרפים וויזואליים כך שלאחר תקופת זמן, תוכלו לראות האם עליתם או ירדתם במילת מפתח כזו או אחרת.

גם אם אבד לכם המכשיר, או שהחלפתם טלפון, באמצעות כניסה עם פרטי הזיהוי לאפליקצייה – תקבלו בחזרה את כלל הנתונים שלכם.

האפליקצייה נותנת חיווי מדויק לכל שלב ושלב, בין אם האפליקצייה ממתינה בין מילה למילה, ובין אם היא עוברת בין הדפים בגוגל.

על מנת להנות מהאפליקצייה באופן מיטבי, יש להגדיר אותה ללא "מיטוב סוללה".