חדשות

קורס וימי עיון - HTML5 ופיתוח אפליקציות ווב למכשירים ניידים

W3C העולמי פותח קורס מקוון בשפה האנגלית ללימוד פיתוח אפליקציות ווב - Mobile Web 2: Applications. הקורס יפרס על פני שמונה שבועות, החל מ-12 במרץ 2012. הקורס מעניק למפתחים את הידע הדרוש לפיתוח אפליקציות ווב למכשירים ניידים כך שניתן להפיצן באופן מקוון וכן בחנויות האפליקציות. עלות הקורס 225€ בהרשמה רגילה או 165€ בהרשמה מוקדמת אשר תסתיים ב-1 במרץ 2012.

וידאו ומצגות ממפגש File API and HTML5 communication

ב-18 בדצמבר 2011 קיימנו מפגש בנשוא File API and  HTML5 communication . הקלטות וידאו ומצגות המפגש מפורסמות בהמשך הידיעה.

סיכום פעילות משרד ה-W3C הישראלי לשנת 2011 והשוואה לתוכנית העבודה

  •  25 בדצמבר 2011
  • אייל סלע
  • כל הרמות

בפברואר 2011 פרסמנו את תוכנית העבודה של משרד ה-W3C הישראלי לשנת 2011. בידיעה זו נשווה את הפעילות בפועל ביחס לתוכנית העבודה.

לצד כל פעילות שהוגדרה בתוכנית רשום האם בוצעה, לא בוצעה, או חדשה (פעילות חדשה היא זו שהתווספה במהלך השנה ולא הופיעה בתוכנית העבודה המקורית). כמו כן ישנם קישורים לתוצרי הפעילויות.

דוח נסיעת מנהל משרד ה-W3C הישראלי ל TPAC 2011

  •  19 בדצמבר 2011
  • ד"ר ישע סיון
  • כל הרמות

כנס TPAC הוא הכנס המרכזי השנתי של ה-W3C. הכנס מורכב משני אירועים:

  • Technical Meetings - מפגשים טכניים של קבוצות העבודה (דוגמת HTML5,  XML וכדומה - יש כ-20 קבוצות).
  •  (AC) Advisory Commity- מפגש של הגוף המנהל של ה-W3C המורכב מן הנציגים של החברות והארגונים אשר חברים בו.

למעט אם נאמר אחרת, התוכן באתר מורשה לשימוש על פי רשיון Creative Commons מסוג ייחוס, שימוש לא מסחרי, שיתוף זהה.